Vælg en side

Fra klubbens side vil vi gerne hjælpe dig med at finde hoved og hale i byggeriet, der præger Svanemølleanlægget og kan gøre fodboldtræningen til en lidt kaotisk oplevelse i øjeblikket.

Vi håber, at du bærer over med arbejdet. I sidste ende giver det os jo alle bedre træningsfaciliteter og et bedre fodboldanlæg.

Følg med i arbejdet

Her på siden og herunder får du en ugentlig opdatering om hvordan arbejdet skrider frem. Samme sted kan du altid finde praktiske oplysninger om fodboldbanerne på såvel Svanemølleanlægget og Ryparken Idrætsanlæg.

(Du finder altid siden via forsiden på fodbold.b93.dk – vælg Banefordeling og derefter Kort over banerne i menuen, webred.).

Den aktuelle situation

Pr. torsdag 14. oktober 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane, som nu er færdiganlagt med helt nyt kunstgræs og blev taget i brug 16. september.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet, hvor arbejdet fortsætter. Projektet går nu ind i sin afsluttende fase, hvor kunstgræstæppet er ved at blive installeret.

Som i forbindelse med installation på Kunst 2 er det igen MEGET vigtigt at der ikke sker ophold, træning eller anden form for færdsel på den afrettede grusoverflade.

Jævnheden på den fremtidig bane forringes med de ujævnheder, der skabes på grusarealet af for eksempel fodboldstøvler.

Lysmasterne er alle rejst og vi venter med længsel på de resterende komponenter til lysanlægget, der desværre er forsinkede på grund af de globale forsyningsudfordringer, der også rammer andre brancher.

Alle stolper til hegnet er rejst og nu begynder der er tegne sig et billede af hvordan det endelige resultat ser ud.

Den kommende tid vil stå på installation af kunstgræs, færdiggørelse af hegn og belægninger samt færdiggørelsesarbejder omkring banen.

Toiletforhold
Husk, at der er åbne toiletter i indgangspartiet i skøjtehallen, som medlemmer og forældre er velkomne til at bruge, når de er ude på Kunst 1-2.

Bemærk: Ingen cykling og transport på banerne
Fodboldbestyrelsen beder alle om at passe godt på banerne og ikke bruge dem til transport mv.. Læs mere her.

Bemærk: Adgangsforhold til kunstgræsbanerne
I den kommende periode er den nemmeste adgang til kunstgræsbanerne via Svendborggade, der nu er forlænget frem til den nye skøjtehal. Her stiller I cykel eller bil og går ind på Kunst 1 ad den lille sti langs skøjtehallen.

Du kan med fordel kunne stille din cykel i stativerne foran skøjtehallens indgang og ikke foran det interimistiske hegn ved banerne, hvor adgangsforholdene i forvejen er noget kaotiske.

Det er ikke længere muligt at bruge den hidtidige indgang ved Østbanegade, der nu er helt spærret af diverse anlægsarbejder.

Anlægget af kunstgræsset er godt i gang på Kunst 3. Fotoet er fra torsdag 14. oktober 2021.

En lidt anden vinkel på Kunst 3 torsdag 14. oktober 2021 med S-toget i baggrunden på vores dejlige anlæg.

Kort over banerne

Her kan du se et opdateret kort over Svanemølleanlæggets og Ryparken Idrætsanlægs baner.

Kort over Ryparkens Idrætsanlæg

Vi håber at service informationen vil gøre det lettere for alle, der bruger banerne. Læs mere om baggrunden for anlægget af det nye kunstgræs her.

Se arkiv over tidligere meldinger om anlægsarbejdet

Vi samler de tidligere udmeldinger her.

Topfoto og supplerende fots fra anlægsarbejdet ved Jesper Nielsen og Henrik Andersen.