Vælg en side

Hver måned bliver der udvalgt en spiller fra 3F Liga truppen som “mest værdifulde spiller” ud fra kriterierne det sportslige, kommercielle og sociale. Vinderen får en bil gratis til rådighed i en måned, sponsoreret af Enterprise.

Seneste nyt

Følg fodboldkampene

Team Copenhagen

Fodboldafdelingens sponsorer

Nyhederne på sølvfad