Vælg en side

Støtteforeninger

BackOp (tidligere 100-mandsklubben) er stiftet af en række B.93’ere med det formål at støtte ungdommen i B.93.

Alle ungdomshold i B.93 kan ansøge om støtte til sportsrejser, stævner med mere. Ansøgninger skal være formanden i hænde senest en måned før et arrangement. Se nederst på siden hvordan du kan søge.

BackOp ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Ansøgningsskema

Du kan også få ansøgningsskemaet ved henvendelse til kontoret eller formand Jens Ritnagel.

Alle ungdomshold i fodboldafdelingen kan ansøge om støtte til sportsrejser m.m. Indmeldelse kan ske skriftligt til formand Jens Ritnagel og en repræsentant fra bestyrelsen.

Læs også om BackOp Foreningen på historie-siderne på b93.dk.

Bank- og kontooplysninger for BackOp Foreningen

Danske Bank, Holmens Kanal

Reg.nr.: 3001
Kontonr.: 4589374487

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske ved at henvende dig til formand Jens Ritnagel.

Back-Op Foreningens bestyrelse