Fra klubbens side vil vi gerne hjælpe dig med at finde hoved og hale i byggeriet, der præger Svanemølleanlægget og kan gøre fodboldtræningen til et lidt kaotisk oplevelse i øjeblikket.

Vi håber, at du bærer over med arbejdet. I sidste ende giver det os jo alle bedre træningsfaciliteter og et bedre fodboldanlæg. Herunder finder du tidligere opslag. Se den aktuelle situation her.

Tidligere opslag

Status pr. fredag 19. november 2021 v) daglig leder Jesper Nielsen

Nu åbner Kunst 3!

Kunst 3 er nu færdig og er overdraget til Københavns Kommune og B.93.

Det er vi meget glade for og vil gerne rette en stor tak til Kommunen, entreprenør, rådgiver og de dygtige og engagerede medarbejdere, der blev færdig med både Kunst 2 og Kunst 3 til tiden.

Vi tager banen i brug i denne weekend (lørdag 20. november 2021, webred.).

Der er leveringsforsinkelse på noget IT-lys grej, hvorfor vi ikke kan benytte lyset før forventeligt medio december. Det har vi godt vidst i et stykke tid.

Vi ser frem til at også lyset kan tænde, så vi rigtig kan bruge banen i den mørke tid.

Pas rigtig godt på anlægget, der virkelig har fået et markant og vigtigt løft.

Toiletforhold
Husk, at der er åbne toiletter i indgangspartiet i skøjtehallen, som medlemmer og forældre er velkomne til at bruge, når de er ude på Kunst 1-2.

Bemærk: Ingen cykling og transport på banerne
Fodboldbestyrelsen beder alle om at passe godt på banerne og ikke bruge dem til transport mv.. Læs mere her.

Bemærk: Adgangsforhold til kunstgræsbanerne
I den kommende periode er den nemmeste adgang til kunstgræsbanerne via Svendborggade, der nu er forlænget frem til den nye skøjtehal. Her stiller I cykel eller bil og går ind på Kunst 1 ad den lille sti langs skøjtehallen.

Du kan med fordel kunne stille din cykel i stativerne foran skøjtehallens indgang og ikke foran det interimistiske hegn ved banerne, hvor adgangsforholdene i forvejen er noget kaotiske.

Det er ikke længere muligt at bruge den hidtidige indgang ved Østbanegade, der nu er helt spærret af diverse anlægsarbejder.

Kunst 3 fra oven fredag 19. november 2021. Klar-parat til bold. What’s not to like? Foto taget fra taget på parkeringshuset ved skøjtehallen af Jesper Nielsen.

 

Dejligt overbliksbillede af fodboldbanerne set fra oven. Foto: Theis Elkjær.

 

De nye baner fra en endnu en vinkel fra skyerne. Foto: Theis Elkjær.

 

Svanemølleanlægget fra en tredje vinkel fra oven. Foto: Theis Elkjær.

 

Pr. torsdag 28. oktober 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane, som nu er færdiganlagt med helt nyt kunstgræs og blev taget i brug 16. september.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet, hvor arbejdet fortsætter. Projektet et gået ind i sin afsluttende fase.

Som i forbindelse med installation på Kunst 2 er det igen MEGET vigtigt at der ikke sker ophold, træning eller anden form for færdsel på den afrettede grusoverflade.

Kunstgræstæppet er nu etableret og der arbejdes videre med hegn, retablering, belysning, indgange og færdiggørelse.

Som det sidste laver vi adgangsvejen om til græsfodboldbane igen. Banen forventes at kunne blive taget i brug 19. november 2021, dog med en lidt senere ibrugtagning af lysanlægget.

Der er ingen adgang til banen før banen er afleveret og åbnes. Entreprenøren skal have ro til at færdiggøre sit arbejde, uden at skulle uden at skulle rydde op efter utilsigtet indtrængen på banearealet.

Det også meget vigtigt at alle der kommer til kunstgræsbanerne via klubhuset bruger den vej som kommunen har anvist med snore (se billedet herunder).

Brug venligst den anviste vej til kunstgræsbanerne fra klubhuset. Foto: Jesper Nielsen.

Toiletforhold
Husk, at der er åbne toiletter i indgangspartiet i skøjtehallen, som medlemmer og forældre er velkomne til at bruge, når de er ude på Kunst 1-2.

Bemærk: Ingen cykling og transport på banerne
Fodboldbestyrelsen beder alle om at passe godt på banerne og ikke bruge dem til transport mv.. Læs mere her.

Bemærk: Adgangsforhold til kunstgræsbanerne
I den kommende periode er den nemmeste adgang til kunstgræsbanerne via Svendborggade, der nu er forlænget frem til den nye skøjtehal. Her stiller I cykel eller bil og går ind på Kunst 1 ad den lille sti langs skøjtehallen.

Du kan med fordel kunne stille din cykel i stativerne foran skøjtehallens indgang og ikke foran det interimistiske hegn ved banerne, hvor adgangsforholdene i forvejen er noget kaotiske.

Det er ikke længere muligt at bruge den hidtidige indgang ved Østbanegade, der nu er helt spærret af diverse anlægsarbejder.

Kunst 3, som den tager sig ud torsdag 28. oktober 2021. Foto: Jesper Nielsen.

 

Pr. torsdag 14. oktober 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane, som nu er færdiganlagt med helt nyt kunstgræs og blev taget i brug 16. september.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet, hvor arbejdet fortsætter. Projektet går nu ind i sin afsluttende fase, hvor kunstgræstæppet er ved at blive installeret.

Som i forbindelse med installation på Kunst 2 er det igen MEGET vigtigt at der ikke sker ophold, træning eller anden form for færdsel på den afrettede grusoverflade.

Jævnheden på den fremtidig bane forringes med de ujævnheder, der skabes på grusarealet af for eksempel fodboldstøvler.

Lysmasterne er alle rejst og vi venter med længsel på de resterende komponenter til lysanlægget, der desværre er forsinkede på grund af de globale forsyningsudfordringer, der også rammer andre brancher.

Alle stolper til hegnet er rejst og nu begynder der er tegne sig et billede af hvordan det endelige resultat ser ud.

Den kommende tid vil stå på installation af kunstgræs, færdiggørelse af hegn og belægninger samt færdiggørelsesarbejder omkring banen.

Toiletforhold
Husk, at der er åbne toiletter i indgangspartiet i skøjtehallen, som medlemmer og forældre er velkomne til at bruge, når de er ude på Kunst 1-2.

Bemærk: Ingen cykling og transport på banerne
Fodboldbestyrelsen beder alle om at passe godt på banerne og ikke bruge dem til transport mv.. Læs mere her.

Bemærk: Adgangsforhold til kunstgræsbanerne
I den kommende periode er den nemmeste adgang til kunstgræsbanerne via Svendborggade, der nu er forlænget frem til den nye skøjtehal. Her stiller I cykel eller bil og går ind på Kunst 1 ad den lille sti langs skøjtehallen.

Du kan med fordel kunne stille din cykel i stativerne foran skøjtehallens indgang og ikke foran det interimistiske hegn ved banerne, hvor adgangsforholdene i forvejen er noget kaotiske.

Det er ikke længere muligt at bruge den hidtidige indgang ved Østbanegade, der nu er helt spærret af diverse anlægsarbejder.

Anlægget af kunstgræsset er godt i gang på Kunst 3. Fotoet er fra torsdag 14. oktober 2021.

En lidt anden vinkel på Kunst 3 torsdag 14. oktober 2021 med S-toget i baggrunden på vores dejlige anlæg.

 

Pr. torsdag 30. september 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane, som nu er færdiganlagt med helt nyt kunstgræs og blev taget i brug 16. september.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet, hvor arbejdet fortsætter.

På Kunst 3 er der således støbt fundamenter til de 6 lysmaster, som skal bære de master der skal oplyse banen. Lysmaster er rejst torsdag 30. september 2021.

Derudover er der godt gang i etablering af hegn omkring banen. Når belysning og hegn er færdiggjort, etableres der kantsten omkring banen, hvorefter banen finafrettes og der udlægges ny kunstgræsbelægning på Kunst 3.

Bemærk: Adgangsforhold til kunstgræsbanerne
I den kommende periode er den nemmeste adgang til kunstgræsbanerne via Svendborggade, der nu er forlænget frem til den nye skøjtehal. Her stiller I cykel eller bil og går ind på Kunst 1 ad den lille sti langs skøjtehallen.

Du kan med fordel kunne stille din cykel i stativerne foran skøjtehallens indgang og ikke foran det interimistiske hegn ved banerne, hvor adgangsforholdene i forvejen er noget kaotiske.

Det er ikke længere muligt at bruge den hidtidige indgang ved Østbanegade, der nu er helt spærret af diverse anlægsarbejder.

Lysmasterne er rejst ved Kunst 3 torsdag 30. september. Foto: Jesper Nielsen.

 

Hegnet rundt om banen på Kunst 3 er påbegyndt torsdag 30. september. Foto: Jesper Nielsen.

 

Pr. torsdag 16. september 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet.

Tirsdag 14. september blev der afholdt banesyn på Kunst 2. Der var nogle få småting, som bliver lavet snarest på grund af lidt leverence vanskeligheder).

Men det forhindrede ikke, at banen i dag torsdag 16. september fra kl. 11.00-11.45 er overdraget til Københavns Kommune og B.93 til glæde og gavn for alle fodboldmedlemmer!

Anlægget af kunst 3 kører efter planen.

Der er dog leveringsproblemer med serveren, der skal styre lyset. Det har ingen betydning for anlægget af banen, der forventes at blive færdig til fredag 19. november. Men uden lys kan banen kun bruges i weekenden fra kl. 9 til 16.

Så vi håber, at IT grejet kommer tirsdag 9. november, som vi aktuelt er blevet lovet. Det er generelt vanskeligt at få udvalgte varer til tiden, og vi deler denne udfordring med otte andre kunstbaneprojekter på Sjælland.

Bemærk: Adgangsforhold til kunstgræsbanerne
I den kommende periode er den nemmeste adgang til kunstgræsbanerne via Svendborggade, der nu er forlænget frem til den nye
skøjtehal. Her stiller I cykel eller bil og går ind på Kunst 1 ad den lille sti langs skøjtehallen.

Det er ikke længere muligt at bruge den hidtidige indgang ved Østbanegade, der nu er helt spærret af diverse anlægsarbejder.

Kunst 2 som den så ud torsdag 9. september. Banen er nu torsdag 16. september overdraget til Københavns Kommune og medlemmer i B.93. God fornøjelse!

 

Glade +65 Boyz fejrer, at Kunst 2 nu er åbnet for klubbens medlemmer og at holdet sammen med KB lavede 14 mål i +65 Ligaen.

 

Pr. torsdag 9. september 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet.

Kunst 2 er meget tæt på at være færdig og han forventer, at banen oberdrages til kommune og klub senest fredag 17. september.

Der vil være lidt finish ind mod cykelstien, der ikke kan færdiggøres før HOFOR er færdige med anlægsarbejdet på cykelstien, men både 11 mands banen og 5 mands banen vil være klar til brug fra senest mandag 20. september.

På Kunst 3 er der ikke så meget nyt. Det ”grove” arbejde med dræning, jordflytning, udlægning af grus mv. ved at være overstået. Den næste tid vil stå på hegnsopsætning, etablering af fundamenter til lysmaster, og etablering af kantsten omkring banen.

Bemærk: Adgangsforhold til kunstgræsbanerne
I den kommende periode er den nemmeste adgang til kunstgræsbanerne via Svendborggade, der nu er forlænget frem til den nye
skøjtehal. Her stiller I cykel eller bil og går ind på Kunst 1 ad den lille sti langs skøjtehallen.

Det er ikke længere muligt at bruge den hidtidige indgang ved Østbanegade, der nu er helt spærret af diverse anlægsarbejder.

Kunst 2 er tæt på færdig og forventes klar senest fredag 17. september 2021.

 

På Kunst 3 vil den næste tid stå på hegnsopsætning, etablering af fundamenter til lysmaster, og etablering af kantsten omkring banen.

 

Pr. fredag 3. september 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet.

På Kunst 2 er vi kommet godt i gang med udlægning af kunstgræstæppet. Installatørerne er i fuld sving og udnytter det gode vejr. I løbet af de næste to uger færdiggøres installationen på denne bane.

På Kunst 3 er det ”grove” arbejde med dræning, jordflytning, udlægning af grus mv. ved at være overstået. Den næste tid vil stå på hegnsopsætning, etablering af fundamenter til lysmaster, og etablering af kantsten omkring banen.

Opfordring til alle, der bruger Svanemølleanlægget
Vi skal bede alle om at hjælpe med at ingen spillere opholder sig på den afrettede grusoverflade. Vi har lukket så godt som muligt af med hegn, men vi oplever at nogle vælter hegnet eller løfter det for at komme under. Det ødelægger den afrettede overflade. Der har også været opvarmningsløb på gruset og det må ikke ske.

Kunst 2, hvor kunstgræsset er ved at blive monteret.

Kunst 3, hvor maskinparken knokler med at få banen etableret.

 

Pr. onsdag 25. august 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet.

  • På Kunst 2 pågår finafretningen. Udlægning af kunstgræstæppet påbegyndes i næste uge, hvilket stemmer overens med tidsplanen. Dvs. vi forventer i øjeblikket, at banen er klar fredag 17. september 2021
  • På Kunst 3 starter etablering af hegn, fundamenter mv. op i den kommende periode.

Luftfoto, der giver overblik over anlægsarbejdet pr. onsdag 25. august 2021.

 

En lidt anden vinkel fra oven.

 

Og her lidt tættere på.

 

Pr. torsdag 19. august 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

Kunst 2 er den gamle kunstgræsbane.

Kunst 3 er den helt nye bane, der anlægges på græsarealet.

  • På Kunst 2 har vi desværre konstateret at drænene var ødelagt. Dette betyder at de skal udskiftes, hvilket ikke var forventet, men arbejdet er allerede godt i gang
  • På Kunst 3 er drænsystemet frigravet, der er udlagt geonet (det sorte net) og singels (de store sten) på en stor del af banen
  • Arbejderne på Kunst 2 er lidt bagud
  • Arbejderne på Kunst 3 er lidt foran.

Aktuelle fotos

Kunst 2 torsdag 19. august 2021, hvor vi desværre har konstateret, at drænene er ødelagt.

 

Kunst 2 torsdag 19. august 2021, hvor vi desværre har konstateret, at drænene er ødelagt.

 

Her ser du status på anlægget af den nye Kunst 3 bane fra torsdag 19. august 2021, hvor arbejdet skrider planmæssigt frem.

 

Her ser du status på anlægget af den nye Kunst 3 bane fra torsdag 19. august 2021, hvor arbejdet skrider planmæssigt frem.

 

Pr. tirsdag 10. august 2021 v) byggerådgiver Henrik Andersen

  • Projektet skrider planmæssigt frem
  • På kunst 2 har vi fjernet kunstgræs og er i gang med at opgrave drænrender, så banen afvander optimalt
  • På kunst 3 har vi fjernet jord og er ligeledes i gang med at opgrave drænrenderne, så denne bane også får optimale afvandingsforhold
  • Begge baner følger tidsplanen.

Vi håber at service informationen vil gøre det lettere for alle, der bruger banerne. Læs mere om baggrunden for anlægget af det nye kunstgræs her.

Svanemølleanlægget mandag 9. august.

Top foto og supplerende foto fra anlægget ved Rasmus Broberg Jespersen.