Årsmødet i Fodboldafdelingen, tirsdag 18. september 2018

Her finder du det officielle og godkendte referat fra årsmødet i Fodboldafdelingen, der blev afholdt tirsdag 18. september kl. 19.30. Se indkaldelsen.

Fodboldformanden Morten Hemmingsen bød velkommen. Antallet af deltagere nåede i løbet af aftenen op på 35 medlemmer, ikke imponerende.

1. Valg af dirigent

Ole Petersen blev valgt.

2. Uddeling af priser

Børge Christensens mindelegat blev tildelt Thomas Glatter, der er holdleder for U17 og U19 (drenge). Legatbestyreren Ole Petersen begrundede tildelingen ifm. Thomas store arbejde som dobbelt holdleder. Og i øvrigt havde Thomas også været aktiv omkring istandsættelsen af 2. salen. Med prisen følger en check på kr. 2.500,-. Der blev ikke uddelt andre priser, det kommer senere.

Morten Hemmingsen. Foto: Torben Klarskov.

3. Formandens beretning

Morten Hemmingsens indledte med, at konstatere, at 2018, i lighed med de forrige år, havde været udfordrende, i særdeleshed økonomisk.

Sportsligt har det været mere end tilfredsstillende. Dameholdet præsterede i foråret at kvalificere sig til 3F ligaen – kvindernes superliga. Det var en særdeles flot præstation, som blev resultatet af fem oprykninger på stribe. I spidsen for pigeafdelingen har Bjarke Møller gjort et imponerende stykke arbejde. Også i pige ungdomsfodbolden er vi med helt fremme. Vores U18 piger spiller i den bedste landsdækkende række. Også de øvrige ungdomshold hos pigerne er med helt fremme.

Drengeafdelingen klarer sig også flot, U13, U14 og U15 elitehold indtager alle 1. pladsen i deres bedste række (Øst 1). U17 og U19, der spiller i den næstbedste landsdækkende række, ligger begge med i toppen. Der er til stadighed stor interesse fra andre klubber i vore dygtige unge spillere. Det lykkedes, at fastholde vort meget talentfulde U13-hold med hjælp fra gode klubfolk. Vi arbejder med at etablere et Akademi, som de bedste hold tilknyttes.

Udfordringen i fodboldafdelingen er økonomien. Budgettet hænger ikke sammen. Vi havde ikke de kontingentindtægter, som vi skulle have i forhold til budgettet, vi havde både færre medlemmer og større restancer på kontingenterne, end vi havde regnet med. Det havde været mere bekosteligt at spille kvinderne op i 3F Ligaen end der var budgetteret med. Ligeledes var der tegn på et vist overforbrug i Drenge Elite afdelingen.

Den nuværende struktur med en Hovedbestyrelse, en Fodboldbestyrelse og en ApS-bestyrelse har vist sig uhensigtsmæssig omkring det fodboldmæssige. Så der pusles med en organisationsændring (på næste generalforsamling).

4. Indkomne forslag

Mads Mazanti, mangeårig holdleder for 1. holdet (herre), havde foreslået, at der blev udpeget en ansvarlig for udlevering af nøgler til modstanderhold m.v. Mads sagde, at den mest almindelige sætning i klubben er ”Har du en nøgle?”. Forslaget kom ikke til afstemning, men formanden lovede der kom mere fokus på problemet, bl.a. skulle trænere og holdledere være mere opmærksomme på emnet.

5. Fastsættelse af indskud/kontingent

Emnet blev delt op tre:

Ordinært kontingent   
Børn (U4-U9) kr. 1.100,- halvårligt (fra kr. 1.025,-)
Unge (U10-U19) kr. 1.225,- halvårligt (fra kr. 1.125,-)
Senior (U20>) kr. 1.225,- halvårligt (uændret)
Pensionister kr. 850,- halvårligt (uændret)

Benny Gerneke. Foto: Claus Vandborg.

Elitebidrag
Drenge U10-U19 og Piger U12-U18: Kr. 1.250,- halvårligt (fra kr. 500/750)

Det blev tilføjet, at andre sammenlignelige klubber betaler kr. 2.600 –5.000,- (årligt).

Ekstraordinært kontingent
Kr. 300,- for Børn og ungdom (engangsbeløb i oktober måned).

Alle forslagene blev vedtaget, ingen stemte imod.

6. Valg til bestyrelsen

Af den nuværende bestyrelse på otte personer ønskede Max Riis Christensen, Niels Møller, Bjarke Møller og Nanna Nyholm ikke at fortsætte. Til erstatning af disse opstillede Jens Kolding, Benny Gerneke, Emil Bille og Matias Holland.

Jens Kolding. Foto: Christian Winther.

Efterfølgende konstituerede de sig således:

Morten Hemmingsen, formand
Flemming Lauenborg, næstformand
Tommy Møller
Emil Bille (ny)
Casper Wulff
Benny Gerneke (ny)
Jens Kolding, suppleant (ny)
Matias Holland, suppleant (ny)

Suppleanter deltager på lige fod med de øvrige i bestyrelsesarbejdet. Morten Hemmingsen, Tommy Møller og Emil Bille er valgt for to år. Suppleanter vælges altid kun for et år.

Se Fodboldbestyrelsen her.

7. Eventuelt

Kim Milwertz opfordrede forsamlingen til at bakke op om den årlige Five A Side, som afholdes lørdag den 12. januar 2019. Som noget nyt starter man først om eftermiddagen.

Årsmødet, som varede 2 ½ time, sluttede med det traditionelle ’93 hurra dirigeret af dirigenten.

København, den 20. september 2018.

Palle ’Banks’ Jørgensen (referent).
Ole Petersen (dirigent).