Fodboldbestyrelsen indkalder hermed til årsmøde i Fodboldafdelingen.

Årsmødet afholdes tirsdag 18. september 19.30 i klubhuset/caféen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Uddeling af priser
  3. Beretning om afdelingen
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af indskud / kontingent
  6. Valg af 3 medlemmer hvert år for 2 år
  7. Valg af 2 suppleanter for 1 år og
  8. Eventuelt.

Forslag skal, for at komme i behandling på årsmødet, være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1 uge før årsmødet.

Forslag afleveres/fremsendes således til klubbens kontor eller til jesper@b93.dk senest tirsdag 11. september

Venlig hilsen
Fodboldbestyrelsen