Vi bringer en julehilsen fra Fodboldbestyrelsen.

Kære medlemmer af Fodboldafdelingen

Hermed en Jule- og Nytårshilsen, inden året rinder ud.

2022 var endnu engang et aktivt år i B.93 med store sportslige resultater blandt mange hold, en relancering af et stort stævne I B.93-regi, en milepæl i udvikling i klubbens banefaciliteter og en yderligere udvikling i ansatte og organisation.

Pigeafdelingen er vokset gevaldigt og vi har indledt et samarbejde med FA 2000, hvilket har øget medlemsantallet og gjort at vi kan stille med yderligere et par dygtige trænere.

De yngste pigehold gennemgår en transformation med gode sportslige resultater, skabelse af stærke sociale bånd og masser af flotte oplevelser, både for hold og individualister.

Vores bedste kvindehold skal i foråret spille om oprykning til Kvindeligaen. Det bliver utroligt spændende, og vi håber, at rigtigt mange vil følge holdet og støtte op om dets kampe på anlægget og evt på udebane i foråret 2023.

I Drengeafdelingen har vi gennem året lavet et utal af aktiviteter, herunder specialtræninger, camps, åbent hus både på anlægget og i lokalområdet, masser af forældre- og infomøder, samt fællespisninger og aktiviteter udenfor træningen.

Vi oplever igen i år stor søgning til især Børneafdelingen, men også i Ungdomsafdelingen har det været nødvendigt at oprette ventelister på udvalgte hold. På trods af at banerne ikke er helt færdige, især i yderområderne, at vi ikke har været begunstiget af ret meget tid på græsbanerne i år, at baneplanen som altid er en udfordring, at det indimellem er en udfordring at finde kvalificerede trænere til breddehold, etc. etc. har I alligevel taget godt imod vores tilbud:

I den årlige tilfredshedsundersøgelse som i november blev udsendt til samtlige af klubbens medlemmer er den overordnede tilfredshed steget voldsomt siden sidste år. Tak for den tillidserklæring. Der er stadig plads til forbedring, men vi arbejder hele tiden på at blive bedre og i den forbindelse er jeres ærlige, men saglige kommentarer uvurderlige.

Vores nye lækre fodboldbaner. Foto: Theis Elkjær.

2022 blev også året hvor idéen om en fast stævneweekend på vores anlæg bed sig fast og blev virkelighed: I samarbejde med de stærke kræfter i B.93 Kontrakt Fodbold Aps og klubbens nye storsponsor Sparekassen Danmark lagde Svanemølleanlægget i en weekend i slutningen af august baner til ikke mindre end 127 forskellige hold i Børne- og Ungdomsrækkerne til to dages stævne, underholdning og generel social aktivitet på tværs af årgange og niveauer.

Som et kuriosum kan nævnes, at samtlige finalekampe de to dage blev dømt af spillere fra henholdsvis vores bedste Herre- og Damehold, og det var en sjov oplevelse for mange. Hele weekenden var en manifestation af hvor stærkt vi står når der arbejdes på tværs af køn, årgange, elite og bredde og hvor vigtigt det er at udvikle den sociale sammenhængskraft gennem hele klubben yderligere. Vi ser frem til endnu et år med stor stævneaktivitet sponseret af Sparekassen Danmark.

I forbindelse med yderligere konsolidering af breddefodbolden i B.93 har vi valgt at ændre organisationen og strukturen en anelse fra begyndelsen af året: For at skabe en stærkere breddesatsning vil skellet mellem Ungdoms- og Børneafdelingen blive mindsket for i stedet at skabe en større sammenhæng mellem afdelingerne.

Patrick “Pato” Glikmann som har haft ansvaret for Ungdomsafdelingen de sidste par år har ytret ønske om i højere grad at dedikere sin tid til trænergerningen, og han overlader derfor ansvaret til Rasmus Broberg Jespersen, som i forvejen er ansvarlig for Børneafdelingen.

Vores Ungdomsudviklingstræner, Kim Trier, som i det daglige har ansvaret for vores Akademihold vil i endnu højere grad arbejde med de bedste breddehold for at sikre at rekruttering til de bedste hold først og fremmest sker internt og for at sikre yderligere sammenhæng mellem segmenterne. Af samme grund ansætter vi yderligere en fuldtidsmedarbejder, der som primær arbejdsopgave skal sørge for yderligere kvalitetsløft og samarbejde på breddeholdene.

I den første periode efter årsskiftet vil der derfor være en mindre periode med tilpasning, og det håber vi på jeres tålmodighed for.

En kæmpe tak til Pato for en enorm arbejdsindsats, og også en tak til Rasmus for at ville påtage sig ansvaret.

Der bliver samlet op på taktikken i pausen ved Sparekassen Danmark Cup. Foto: @chrisxjunk.

Tak til vores gode samarbejdspartnere i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning for året og til DBU for støtten undervejs. Vi glæder os dagligt over den nye Kunst 3 og de gamle kunstgræsbaner. Ikke mange klubber har samme faciliteter, så pas på det i det daglige og påtal gerne hvis det mod forventning ikke behandles ordentligt.

Til slut en speciel hilsen til klubbens ansatte, trænere og forældretrænere: I er rygraden i klubben. Uden jer ville vi ikke være i stand til at kunne opretholde træning på det høje niveau som vi har ambitioner omkring.

Uden jer var der ingen hold, ingen fodbold, kammeratskab, kampe, sejre, nederlag, ærgrelser og glæder. Kort sagt ingen fodbold!

Pas derfor på alle dem der gør lidt ekstra for klubben og medlemmerne, de fortjener det.

Fodboldbestyrelsen ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår til alle medlemmer, ansatte og frivillige og tak for indsatsen i 2022.

P.S. Læs også hele formandens beretning fra årsmødet, som nu er en del af referatet.

Venlig hilsen
Fodboldbestyrelsen

Topfoto: Kristian Berg. Supplerende foto: Theis Elkjær og @chrisxjunk.