Årsmøde i fodboldafdelingen afholdt i Slottets restaurant 15. november 2022.

Her får du referatet fra mødet.

Punkt 1: Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstillede Morten Hemmingsen til dirigent og Mads Mazanti Jensen til referent. Begge blev valgt.

Dirigent Morten Hemmingsen indledte med at konstatere, at årsmødet var lovligt indkaldt.

Punkt 2: Børge Strøyer Christensens Ungdomslegat blev uddelt af Ole Petersen

Mads Petersen (ansvarlig for U8-U11 udviklingshold (piger og drenge) og Børneudviklingstræner for pigeafdelingen U8-U11) og Rasmus Broberg Jespersen (overordnet ansvarlig for U2-U11 og Børneudviklingstræner for Børneakademiet U8-U11) blev tildelt prisen for deres forbilledlige arbejde med at udvikle ungdomsfodbolden i B.93.

Punkt 3: Bestyrelsens beretning ved formand Flemming Lauenborg

Hele beretningen
Ved årsmøde i 2021 planlagde vi en ny kontingenstruktur for klubbens mange medlemmer.

Efter flere år med en uklar struktur fik vi lavet ny retningslinier som i høj grad addresserer – at dem som bruger klubben mest betaler mest.

Det betød at vi kom til at ligge i den høje ende, men vi er dedikeret på at københavnsk fodbold rummer alle niveauer og at B.93 skal være kendt for at leverer en høj kvalitet på banerne.

Vi kan se at medlemmerne bakker os op fordi vi i forgangne år er vokset i medlemmer i stort set alle afdelinger.

Vi arbejder stadigvæk for at styrke sammenhængskraften imellem de forskellige afdelinger og der er lavet tiltag som forbedrer dialogen og som gør at vi begynder at tilpasse den sportslige linie ud i alle hjørner af klubben.

Når vi så bevæger os rundt i klubben mærker vi selvfølgelig, at der er en stor grøde igang.

For det første er vores anlæg nu ved at være helt færdigt, hvilket betyder at vi nu har 3,5 kunstgræsbaner samt 2,5 græsbaner. Vi har et godt og sammenhængende anlæg, som betyder at vi kan holde vores samtlige mere end 75 hold igang stort set året rundt. Det er en enorm vigtig del af at kunne drive B.93 med store ambitioner og et højt aktivitetsniveau, så tak til Københavns Kommune for de gode faciliteter vi har på Svanemølleanlægget.

Vores 1. Herresenior lå ved starten af året med i oprykningsspillet til 1. division, men vores unge trup formåede desværre ikke at fastholde momentum, så vi fortsætter i 2. division i år. Thomas Nørgaard som stod i spidsen for holdet de sidste tre år har vi ’solgt’ til Sparta Prag, hvor han er tiltrådt en stilling som assistenttræner for Brian Priske. Held og lykke til Thomas fremover.

I sommer kom så Kim Engstrøm til – en rolig fynbo som har formået at bygge videre på det fundament som er blevet skabt og i skrivende stund er vi med i toppen af 2. division. Til foråret skal vi spille med om de to pladser i 1. division. Vi følger spændt holdet som har spillet glimrende fodbold og har skabt stor interesse, så der igen begynder at komme flere tilskuere på Østerbro Stadion når vi spiller.

1. Kvindesenior spillede med hele vejen i år og kvalificerede sig, som målsætningen var, til kvalifikationsspillet om pladserne i Kvindeligaen. Desværre faldt marginalerne ikke helt vores vej i de afsluttende kampe, så da regnskabet blev gjort op var vi et point fra Sundby og to point fra AGF og ærgrelsen var til stede, for de point kunne vi med lidt held have haft fra andre kampe.

Truppen blev desværre rippet, fordi vores store konkurrenter jo så talentet. Så hvad gør vi så? Vi bygger videre på det U18 hold vi havde og i skrivende stund har vi allerede kvalificeret os til Kvalifikationsligaen for den kommende sæson, så vi må sige at Lauritz’ team med Rasmus og Frank i spidsen konstant formår at løfte spillere til at være med i de afgørende kampe. Vi satser endnu engang på at komme med i Kvindeligaen og krydser fingre for at vi går hele vejen til foråret.

Dengeakademiet udvikler sig løbende og gennem den økonomi, der er skabt ved H5 aftalen har vi i år fået tre stjerner, hvilket betyder at vi fastholder vores position som nummer 17 på trods af stor oprustning af hold som er blevet overtaget af udenlandske interesser.

Vi har opgraderet hele teamet omkring Martin i Akademiet til at indeholde fuldtidstrænere på U19 og U17 samt halvtid på U15. Vi har også fuldtids fysisk træner, så der arbejdes hver dag kvalitativt med vores talentudvikling. U19/U17 er i høj grad inddraget omkring 1. Herresenior og der bruges mange kræfter på hele tiden at forsøge at udvikle spillerne optimalt.

Pigeakademiet har også været igennem en udvikling, hvor vi i indeværende år er vokset fra 60 til 95 spillere. Vi har ændret på ledelsen og sagt farvel til Richard Lilja. Fortsat held og lykke fremover til ham. Vi udvikler vores samarbejde med FA 2000, hvorfra vores nye talenchef Jacob er kommet og vi er nu igang med at forberede vores nye ansøgning til vores fremtidige licens.

Vi må se hvor langt økonomien bærer os. Vi bruger mere end tidligere, men pigefodbolden er i en rivende udvikling. Uagtet der stadigvæk skal rekrutteres flere piger i børn og unge, så vokser vi stille og roligt. Vi har nu pigehold i U9/10, U11/12 og i U12/13, så der er ved at være opbygget en struktur som rummer pigefodbold på flere niveauer.

I samarbejde med Københavns Kommune fortsætter vi pigepartnerskabet endnu et år, og vi håber da at Københavns Kommune får mulighed for at fortsætte dette tiltag til gavn for udviklingen af pigefodbold i København.

I vores samarbejde med FA 2000 forsøger vi at skabe et pigeakademi for piger i København, hvor man kan være tilknyttet et pigeakademi og udleve sine ambitioner uden at skulle rejse til en af forstæderne for at blive stimuleret. Vi bygger gerne en bro gennem København for at være det samlingssted hvor pige får den optimale fodboldudviklling. Vi rækker gerne ud til flere klubber, som vil være med til at udvikle pigefodbolden, fordi den optimale udvikling kræver at massen af spillere bliver større.

Børneafdelingen har gennem det sidste halvandet år set en stor vækst og det sætter vores ansatte og struktur under hårdt pres. Når man er på anlægget en almindelig hverdagsaften, så er det en fryd at se de mange glade børn som træner. Alle har kvalificerede trænere og morer sig højlydt, men det er klart at ikke alle kan få for eksempel deres foretrukne træningstider, når alle skal tilgodeses.

Vi forsøger at gøre os tilgængelige via mail, telefon og personligt på anlægget og indgår gerne i en dialog omkring hvordan vi kan gøre klubben og vores tilbud til medlemmerne endnu bedre.

I disse dage forbereder vi årets tilfredshedsundersøgelse, som vi i lighed med tidligere år udsender til samtlige medlemmer i Fodboldafdelingen for at kunne evaluere på forhold og tilfredshed.

Vi oplever en stigende interesse med det høje faglige niveau, de mange tilbud og aktiviteter og den generelle struktur som er blevet oparbejdet. Alle de tiltag skylder vi vores ansatte og frivillige forældre en kæmpe tak for.

Vores ungdomsafdeling er nok den sværeste at få til at spille, fordi spillerne bliver mere selvstændige og forældrene mindre interesserede. Desværre.

Vi har forsøgt at tilsikre at uagtet man indgår i vores ungdomsafdeling uden for vores akademi oplever man et højt træningsniveau. Vi er ikke kommet helt i mål her, men det er et af vores vigtigste indsatsområder i den kommende sæson, hvor også vores T+ træner i akademiet vil være med til at højne træningsmiljøet i fremtiden.

Hvis man anskuer fodbold på landsplan, så falder interessen markant hos klubberne og forældre hvis ens barn ikke kommer med på et akademi. Den oplevelse ønsker vi at ændre. Vi vil arbejde hårdt på at sikre at der fastholdes et højt træningsmiljø og vi vil være en af de klubber som er med til at arrangere stævner og turneringer, som henvender sig til ungdomsspillere.

Vores Senior og Old Boys / Veteran afdeling har igen i år været rigt repræsenteret, selvom vi jo står i en brydningstid, hvor man fra Københavns Kommunes side prioriterer børn og unge i en sådan grad at den organiserede fodbold for voksne i princippet først skal være efter 20.00.

Vi har i takt med vores kontingentomlægning for at sikre os at alle er individuelt medlem nok erkendt, at vi har mistet en del ungseniorer, hvilket vi agter at ændre på i forbindelse med vores kontingentstruktur. Herom senere under punkt 5.

I 2022 har vi set hvordan et bedre organiseret Aps kan være med til at løfte også klubben. Via H5 aftalens økonomiske indsprøjtning, men ikke mindst det faktum at Aps’et har kunne lande og skaffe en ny hovedsponsor til hele klubben med Sparekassen Danmark, hvilket er et godt eksempel på, at hvis vi alle har samme mindset og et fælles mål vil vi kunne rykke både klub og professionelle afdelinger meget længere i årene fremover.

I 2022 afholdt vi i august B.93 Sparekassen Danmark Cup med meget stor succes. Mange deltagere og mange klubber gav os et par fantastiske dage og en masse gode tilbagemeldinger til hvordan vi kan om muligt gøre vores Cup endnu bedre i 2023.

Det er derfor allerede besluttet, at vi afholder to Cups i 2023. Henholdsvis til maj, hvor vi afholder Cup for 5-mands fodbold og igen i august for 8-mands fodbold, hvor vi også forsøger at lukke op for hold fra Jylland og Fyn.

Stor tak til Sparekassen Danmark for at ville dette, tak til både Aps og B.93 Fanklub for samarbejde på dagen samt naturligvis til vores Herre- og Kvindesenior hold og vores ældste akademispillere fra både piger og drenge, som alle stillede op på dagen som dommere og praktiske hjælpere. Uden jer ingen Cup.

Dette har været med til at styrke troen på, at vi kan bygge endnu videre på at styrke sammenhængskraften i årene fremover. Alle skal bidrage og alle skal se sig som en del af B.93.

Efter to år som formand for Fodboldbestyrelsen er jeg nødt til at reflektere over dét at stå i spidsen for Fodboldafdelingen. Først vil jeg takke resten af bestyrelsen for det engagement og den opbakning, der er i kredsen.

Det er vigtigt i arbejdet, at vi alle står sammen og at vi smøger ærmerne op når det kræves.

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er et tungt arbejde som kræver megen tid og det er indimellem også for meget. Det ligger derfor denne bestyrelse meget højt på sinde at sikre, at der skabes en organisation i Fodboldafdelingen, som kan drifte klubben i det daglige, så bestyrelsen kan komme op i helikopteren og ikke være del af driften.

Jeg er også nødt til at øffe over vores organisatoriske struktur, som betyder at man i mange tilfælde er nødt til at diskuterer mange beslutninger to gange, fordi beslutningskompetencen ikke ligger i Fodboldbestyrelsen, men i Hovedbestyrelsen. Det er efter min opfattelse både uhensigtsmæssigt og gammeldags og man lader på den måde ikke dem som vælges ind tage ansvaret.

Det er ej heller optimalt, at der er mange beslutninger som diskuteres flere gange eller at en beslutning skal bæres fra Fodboldbestyrelse gennem Hovedbestyrelsen for at kunne godkendes på Repræsentantskabet, hvor de samme mennesker så møder op. Det er langsommeligt og ikke fleksibelt i forhold til de udfordringer, der løbende mødes i en klub.

Vi må tænke på at få en mere tidsvarende organisation, som afspejler verden af i dag. Det er for mig heller ikke acceptabelt, at vi som bestyrelse skal fortælle en far og mor til et barn på 12 år at de skal betale så og så mange kroner i kontingent, men at de i øvrigt ingen stemme har i den sammenhæng, fordi de ikke kan stemme på deres barns vegne. Det er udemokratisk og ikke tidssvarende.

Når alt det er sagt, så må man jo også spørge sig selv hvorfor man så alligevel er her? Dertil er der kun at sige at B.93 er en fantastisk klub, som er med til at danne venskaber og dannelse. Det var en rejse, jeg tog i B.93 for mange år siden og som haft enorm stor betydning i mit liv, med de venskaber som jeg har fået.

Det vil jeg og resten af bestyrelsen gerne være med til at give videre til de unge mennesker, som i dag lever i en langt mere kompleks verden og hvor påvirkninger fra en langt mere oplyst verden indimellem må være ret vanskelig at jonglere rundt i.

Så kan vi være med til at give nutidens unge nogle sunde værdier og gode kammeratskaber, som de kan bygge deres fremtid videre på, så har vi gjort noget helt rigtigt.

Og med disse ord afsluttes årets beretning fra Fodboldafdelingen.

Spørgsmål til beretningen
Mads Mazanti Jensen spurgte Flemming Lauenborg til, hvordan han konkret vil arbejde for at virkeliggøre sine tanker om medbestemmelse til forældrene og en mere smidig beslutningsstruktur i bestyrelserne.

Flemming Lauenborg svarede, at han ville stille et forslag om stemme- og taleret ved generalforsamlinger og årsmøder til forældre til medlemmer under 16 ved den kommende generalforsamling.

Tommy Møller udtrykte sin uenighed med formandens holdning til forældreinddragelse. Blandt andet mente han, at forældrene har muligheden for at melde sig ind som passive medlemmer, hvis de ønsker indflydelse.

Flemming Lauenborg fastholdt sit synspunkt og mente, at emnet var vigtigt at diskutere blandt medlemmerne.

Som tilføjelse til formandens beretning takkede Jesper Nielsen bestyrelsen for at give spillere ledere mulighed for at spise frokost sammen i restauranten hver dag klokken 12.

Han takkede også Sparekassen Danmark for deres bidrag til at løfte klubben og bestyrelsen for at indrette klubhuset, så alle ansatte nu er samlet i stueetagen. Det skaber en stærk synergi.

Til slut takkede han bestyrelsen, især Ulla Zeeberg, for at skabe en ny dynamik i pigeafdelingen gennem samarbejdet med FA 2000.

Mads Petersen takkede for prisen og for den tillid, bestyrelsen har vist ham og Rasmus (se foto).

Fra venstre mod højre: Ole Petersen, Mads Petersen og Rasmus Broberg Jespersen. Foto: Mads Mazanti.

Valdemar Jensen gjorde opmærksom på, at man som enkeltperson kan få meget gennemført på trods af klubbens størrelse. Han opfordrede alle til at bidrage med gode idéer.

Punkt 4: Indkomne forslag

Der var et forslag, og det var bestyrelsens eget:

Der indføres et særligt ungseniorkontingent for alle seniorer mellem 19-25 år. Dette ungseniorkontingent skal være på 700 kr. pr. halvår i modsætning til nu, hvor det er på 1.000 kr. pr. halvår.

Formanden begrundede forslaget med, at det er nødvendigt at gøre mere for ungseniorer. Ungseniorer har dårlige forhold i Københavns Kommune. Reelt er det umuligt for denne aldersgruppe at få træningstider før klokken 20. Klubben har mistet omkring 100 seniormedlemmer i år. Dem vil vi gerne vinde tilbage. Med en kontingentnedsættelse til denne aldersgruppe vil vi få nogenlunde samme kontingentniveau som mange andre københavnske klubber. Af hensyn til klubbens økonomi er det desuden vigtigt at konvertere strukturen med lukkede hold i seniorafdelingen til individuelle medlemskaber, da kommunens FOS-tilskud tildeles pr. individuelle medlemmer, hvilket strukturen med lukkede hold ikke tilgodeser.

Forsamlingen diskuterede den generelle problemstilling, og det blev også diskuteret, om forslaget kunne formuleres endnu mere hensigtsmæssigt i forhold til at nå målgruppen og samtidig prioritere øvrige medlemmers ønsker til banetider.

Forsamlingen endte med at vedtage forslaget med følgende tilføjelse:

Årsmødet udtrykker bemyndigelse til at give rabat på kontingent til alle medlemmer, hvis de ønsker at træne efter klokken 20.30.

Punkt 5Fastsættelse af indskud og kontingent

Bortset fra forslaget under punkt 4 ønsker bestyrelsen samme struktur for indskud og kontingent som hidtil.

Punkt 6Valg til bestyrelsen

Mikkel Heinsen genopstillede ikke.

Valdemar Jensen og Magnus Rønning-Andersson ønskede genvalg.

Ulla Seeberg ønskede at opstille til bestyrelsen i stedet for som hidtil at være suppleant.

Alle tre, der ønskede valg, blev valgt. Ulla Zeeberg erstattede dermed Mikkel Heinsen.

Punkt 7: Valg af to suppleanter for to år

Martin Heisterberg ønskede genvalg.

Bestyrelsen indstillede Jens Als Fussing som suppleant.

Begge blev valgt.

Punkt 8: Eventuelt

Ingen bemærkninger under punktet eventuelt.

Årsmødet blev afsluttet med det traditionelle B.93-hurra.

Referat af Mads Mazanti.
Foto: Mads Mazanti

Årsmøde i fodboldafdelingen afholdt i Slottets restaurant 15. november 2022.

Her får du referatet fra mødet.

Punkt 1: Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstillede Morten Hemmingsen til dirigent og Mads Mazanti Jensen til referent. Begge blev valgt.

Dirigent Morten Hemmingsen indledte med at konstatere, at årsmødet var lovligt indkaldt.

Punkt 2: Børge Strøyer Christensens Ungdomslegat blev uddelt af Ole Petersen

Mads Petersen (ansvarlig for U8-U11 udviklingshold (piger og drenge) og Børneudviklingstræner for pigeafdelingen U8-U11) og Rasmus Broberg Jespersen (overordnet ansvarlig for U2-U11 og Børneudviklingstræner for Børneakademiet U8-U11) blev tildelt prisen for deres forbilledlige arbejde med at udvikle ungdomsfodbolden i B.93.

Punkt 3: Bestyrelsens beretning ved formand Flemming Lauenborg

Hele beretningen
Ved årsmøde i 2021 planlagde vi en ny kontingenstruktur for klubbens mange medlemmer.

Efter flere år med en uklar struktur fik vi lavet ny retningslinier som i høj grad addresserer – at dem som bruger klubben mest betaler mest.

Det betød at vi kom til at ligge i den høje ende, men vi er dedikeret på at københavnsk fodbold rummer alle niveauer og at B.93 skal være kendt for at leverer en høj kvalitet på banerne.

Vi kan se at medlemmerne bakker os op fordi vi i forgangne år er vokset i medlemmer i stort set alle afdelinger.

Vi arbejder stadigvæk for at styrke sammenhængskraften imellem de forskellige afdelinger og der er lavet tiltag som forbedrer dialogen og som gør at vi begynder at tilpasse den sportslige linie ud i alle hjørner af klubben.

Når vi så bevæger os rundt i klubben mærker vi selvfølgelig, at der er en stor grøde igang.

For det første er vores anlæg nu ved at være helt færdigt, hvilket betyder at vi nu har 3,5 kunstgræsbaner samt 2,5 græsbaner. Vi har et godt og sammenhængende anlæg, som betyder at vi kan holde vores samtlige mere end 75 hold igang stort set året rundt. Det er en enorm vigtig del af at kunne drive B.93 med store ambitioner og et højt aktivitetsniveau, så tak til Københavns Kommune for de gode faciliteter vi har på Svanemølleanlægget.

Vores 1. Herresenior lå ved starten af året med i oprykningsspillet til 1. division, men vores unge trup formåede desværre ikke at fastholde momentum, så vi fortsætter i 2. division i år. Thomas Nørgaard som stod i spidsen for holdet de sidste tre år har vi ’solgt’ til Sparta Prag, hvor han er tiltrådt en stilling som assistenttræner for Brian Priske. Held og lykke til Thomas fremover.

I sommer kom så Kim Engstrøm til – en rolig fynbo som har formået at bygge videre på det fundament som er blevet skabt og i skrivende stund er vi med i toppen af 2. division. Til foråret skal vi spille med om de to pladser i 1. division. Vi følger spændt holdet som har spillet glimrende fodbold og har skabt stor interesse, så der igen begynder at komme flere tilskuere på Østerbro Stadion når vi spiller.

1. Kvindesenior spillede med hele vejen i år og kvalificerede sig, som målsætningen var, til kvalifikationsspillet om pladserne i Kvindeligaen. Desværre faldt marginalerne ikke helt vores vej i de afsluttende kampe, så da regnskabet blev gjort op var vi et point fra Sundby og to point fra AGF og ærgrelsen var til stede, for de point kunne vi med lidt held have haft fra andre kampe.

Truppen blev desværre rippet, fordi vores store konkurrenter jo så talentet. Så hvad gør vi så? Vi bygger videre på det U18 hold vi havde og i skrivende stund har vi allerede kvalificeret os til Kvalifikationsligaen for den kommende sæson, så vi må sige at Lauritz’ team med Rasmus og Frank i spidsen konstant formår at løfte spillere til at være med i de afgørende kampe. Vi satser endnu engang på at komme med i Kvindeligaen og krydser fingre for at vi går hele vejen til foråret.

Dengeakademiet udvikler sig løbende og gennem den økonomi, der er skabt ved H5 aftalen har vi i år fået tre stjerner, hvilket betyder at vi fastholder vores position som nummer 17 på trods af stor oprustning af hold som er blevet overtaget af udenlandske interesser.

Vi har opgraderet hele teamet omkring Martin i Akademiet til at indeholde fuldtidstrænere på U19 og U17 samt halvtid på U15. Vi har også fuldtids fysisk træner, så der arbejdes hver dag kvalitativt med vores talentudvikling. U19/U17 er i høj grad inddraget omkring 1. Herresenior og der bruges mange kræfter på hele tiden at forsøge at udvikle spillerne optimalt.

Pigeakademiet har også været igennem en udvikling, hvor vi i indeværende år er vokset fra 60 til 95 spillere. Vi har ændret på ledelsen og sagt farvel til Richard Lilja. Fortsat held og lykke fremover til ham. Vi udvikler vores samarbejde med FA 2000, hvorfra vores nye talenchef Jacob er kommet og vi er nu igang med at forberede vores nye ansøgning til vores fremtidige licens.

Vi må se hvor langt økonomien bærer os. Vi bruger mere end tidligere, men pigefodbolden er i en rivende udvikling. Uagtet der stadigvæk skal rekrutteres flere piger i børn og unge, så vokser vi stille og roligt. Vi har nu pigehold i U9/10, U11/12 og i U12/13, så der er ved at være opbygget en struktur som rummer pigefodbold på flere niveauer.

I samarbejde med Københavns Kommune fortsætter vi pigepartnerskabet endnu et år, og vi håber da at Københavns Kommune får mulighed for at fortsætte dette tiltag til gavn for udviklingen af pigefodbold i København.

I vores samarbejde med FA 2000 forsøger vi at skabe et pigeakademi for piger i København, hvor man kan være tilknyttet et pigeakademi og udleve sine ambitioner uden at skulle rejse til en af forstæderne for at blive stimuleret. Vi bygger gerne en bro gennem København for at være det samlingssted hvor pige får den optimale fodboldudviklling. Vi rækker gerne ud til flere klubber, som vil være med til at udvikle pigefodbolden, fordi den optimale udvikling kræver at massen af spillere bliver større.

Børneafdelingen har gennem det sidste halvandet år set en stor vækst og det sætter vores ansatte og struktur under hårdt pres. Når man er på anlægget en almindelig hverdagsaften, så er det en fryd at se de mange glade børn som træner. Alle har kvalificerede trænere og morer sig højlydt, men det er klart at ikke alle kan få for eksempel deres foretrukne træningstider, når alle skal tilgodeses.

Vi forsøger at gøre os tilgængelige via mail, telefon og personligt på anlægget og indgår gerne i en dialog omkring hvordan vi kan gøre klubben og vores tilbud til medlemmerne endnu bedre.

I disse dage forbereder vi årets tilfredshedsundersøgelse, som vi i lighed med tidligere år udsender til samtlige medlemmer i Fodboldafdelingen for at kunne evaluere på forhold og tilfredshed.

Vi oplever en stigende interesse med det høje faglige niveau, de mange tilbud og aktiviteter og den generelle struktur som er blevet oparbejdet. Alle de tiltag skylder vi vores ansatte og frivillige forældre en kæmpe tak for.

Vores ungdomsafdeling er nok den sværeste at få til at spille, fordi spillerne bliver mere selvstændige og forældrene mindre interesserede. Desværre.

Vi har forsøgt at tilsikre at uagtet man indgår i vores ungdomsafdeling uden for vores akademi oplever man et højt træningsniveau. Vi er ikke kommet helt i mål her, men det er et af vores vigtigste indsatsområder i den kommende sæson, hvor også vores T+ træner i akademiet vil være med til at højne træningsmiljøet i fremtiden.

Hvis man anskuer fodbold på landsplan, så falder interessen markant hos klubberne og forældre hvis ens barn ikke kommer med på et akademi. Den oplevelse ønsker vi at ændre. Vi vil arbejde hårdt på at sikre at der fastholdes et højt træningsmiljø og vi vil være en af de klubber som er med til at arrangere stævner og turneringer, som henvender sig til ungdomsspillere.

Vores Senior og Old Boys / Veteran afdeling har igen i år været rigt repræsenteret, selvom vi jo står i en brydningstid, hvor man fra Københavns Kommunes side prioriterer børn og unge i en sådan grad at den organiserede fodbold for voksne i princippet først skal være efter 20.00.

Vi har i takt med vores kontingentomlægning for at sikre os at alle er individuelt medlem nok erkendt, at vi har mistet en del ungseniorer, hvilket vi agter at ændre på i forbindelse med vores kontingentstruktur. Herom senere under punkt 5.

I 2022 har vi set hvordan et bedre organiseret Aps kan være med til at løfte også klubben. Via H5 aftalens økonomiske indsprøjtning, men ikke mindst det faktum at Aps’et har kunne lande og skaffe en ny hovedsponsor til hele klubben med Sparekassen Danmark, hvilket er et godt eksempel på, at hvis vi alle har samme mindset og et fælles mål vil vi kunne rykke både klub og professionelle afdelinger meget længere i årene fremover.

I 2022 afholdt vi i august B.93 Sparekassen Danmark Cup med meget stor succes. Mange deltagere og mange klubber gav os et par fantastiske dage og en masse gode tilbagemeldinger til hvordan vi kan om muligt gøre vores Cup endnu bedre i 2023.

Det er derfor allerede besluttet, at vi afholder to Cups i 2023. Henholdsvis til maj, hvor vi afholder Cup for 5-mands fodbold og igen i august for 8-mands fodbold, hvor vi også forsøger at lukke op for hold fra Jylland og Fyn.

Stor tak til Sparekassen Danmark for at ville dette, tak til både Aps og B.93 Fanklub for samarbejde på dagen samt naturligvis til vores Herre- og Kvindesenior hold og vores ældste akademispillere fra både piger og drenge, som alle stillede op på dagen som dommere og praktiske hjælpere. Uden jer ingen Cup.

Dette har været med til at styrke troen på, at vi kan bygge endnu videre på at styrke sammenhængskraften i årene fremover. Alle skal bidrage og alle skal se sig som en del af B.93.

Efter to år som formand for Fodboldbestyrelsen er jeg nødt til at reflektere over dét at stå i spidsen for Fodboldafdelingen. Først vil jeg takke resten af bestyrelsen for det engagement og den opbakning, der er i kredsen.

Det er vigtigt i arbejdet, at vi alle står sammen og at vi smøger ærmerne op når det kræves.

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er et tungt arbejde som kræver megen tid og det er indimellem også for meget. Det ligger derfor denne bestyrelse meget højt på sinde at sikre, at der skabes en organisation i Fodboldafdelingen, som kan drifte klubben i det daglige, så bestyrelsen kan komme op i helikopteren og ikke være del af driften.

Jeg er også nødt til at øffe over vores organisatoriske struktur, som betyder at man i mange tilfælde er nødt til at diskuterer mange beslutninger to gange, fordi beslutningskompetencen ikke ligger i Fodboldbestyrelsen, men i Hovedbestyrelsen. Det er efter min opfattelse både uhensigtsmæssigt og gammeldags og man lader på den måde ikke dem som vælges ind tage ansvaret.

Det er ej heller optimalt, at der er mange beslutninger som diskuteres flere gange eller at en beslutning skal bæres fra Fodboldbestyrelse gennem Hovedbestyrelsen for at kunne godkendes på Repræsentantskabet, hvor de samme mennesker så møder op. Det er langsommeligt og ikke fleksibelt i forhold til de udfordringer, der løbende mødes i en klub.

Vi må tænke på at få en mere tidsvarende organisation, som afspejler verden af i dag. Det er for mig heller ikke acceptabelt, at vi som bestyrelse skal fortælle en far og mor til et barn på 12 år at de skal betale så og så mange kroner i kontingent, men at de i øvrigt ingen stemme har i den sammenhæng, fordi de ikke kan stemme på deres barns vegne. Det er udemokratisk og ikke tidssvarende.

Når alt det er sagt, så må man jo også spørge sig selv hvorfor man så alligevel er her? Dertil er der kun at sige at B.93 er en fantastisk klub, som er med til at danne venskaber og dannelse. Det var en rejse, jeg tog i B.93 for mange år siden og som haft enorm stor betydning i mit liv, med de venskaber som jeg har fået.

Det vil jeg og resten af bestyrelsen gerne være med til at give videre til de unge mennesker, som i dag lever i en langt mere kompleks verden og hvor påvirkninger fra en langt mere oplyst verden indimellem må være ret vanskelig at jonglere rundt i.

Så kan vi være med til at give nutidens unge nogle sunde værdier og gode kammeratskaber, som de kan bygge deres fremtid videre på, så har vi gjort noget helt rigtigt.

Og med disse ord afsluttes årets beretning fra Fodboldafdelingen.

Spørgsmål til beretningen
Mads Mazanti Jensen spurgte Flemming Lauenborg til, hvordan han konkret vil arbejde for at virkeliggøre sine tanker om medbestemmelse til forældrene og en mere smidig beslutningsstruktur i bestyrelserne.

Flemming Lauenborg svarede, at han ville stille et forslag om stemme- og taleret ved generalforsamlinger og årsmøder til forældre til medlemmer under 16 ved den kommende generalforsamling.

Tommy Møller udtrykte sin uenighed med formandens holdning til forældreinddragelse. Blandt andet mente han, at forældrene har muligheden for at melde sig ind som passive medlemmer, hvis de ønsker indflydelse.

Flemming Lauenborg fastholdt sit synspunkt og mente, at emnet var vigtigt at diskutere blandt medlemmerne.

Som tilføjelse til formandens beretning takkede Jesper Nielsen bestyrelsen for at give spillere ledere mulighed for at spise frokost sammen i restauranten hver dag klokken 12.

Han takkede også Sparekassen Danmark for deres bidrag til at løfte klubben og bestyrelsen for at indrette klubhuset, så alle ansatte nu er samlet i stueetagen. Det skaber en stærk synergi.

Til slut takkede han bestyrelsen, især Ulla Zeeberg, for at skabe en ny dynamik i pigeafdelingen gennem samarbejdet med FA 2000.

Mads Petersen takkede for prisen og for den tillid, bestyrelsen har vist ham og Rasmus (se foto).

Fra venstre mod højre: Ole Petersen, Mads Petersen og Rasmus Broberg Jespersen. Foto: Mads Mazanti.

Valdemar Jensen gjorde opmærksom på, at man som enkeltperson kan få meget gennemført på trods af klubbens størrelse. Han opfordrede alle til at bidrage med gode idéer.

Punkt 4: Indkomne forslag

Der var et forslag, og det var bestyrelsens eget:

Der indføres et særligt ungseniorkontingent for alle seniorer mellem 19-25 år. Dette ungseniorkontingent skal være på 700 kr. pr. halvår i modsætning til nu, hvor det er på 1.000 kr. pr. halvår.

Formanden begrundede forslaget med, at det er nødvendigt at gøre mere for ungseniorer. Ungseniorer har dårlige forhold i Københavns Kommune. Reelt er det umuligt for denne aldersgruppe at få træningstider før klokken 20. Klubben har mistet omkring 100 seniormedlemmer i år. Dem vil vi gerne vinde tilbage. Med en kontingentnedsættelse til denne aldersgruppe vil vi få nogenlunde samme kontingentniveau som mange andre københavnske klubber. Af hensyn til klubbens økonomi er det desuden vigtigt at konvertere strukturen med lukkede hold i seniorafdelingen til individuelle medlemskaber, da kommunens FOS-tilskud tildeles pr. individuelle medlemmer, hvilket strukturen med lukkede hold ikke tilgodeser.

Forsamlingen diskuterede den generelle problemstilling, og det blev også diskuteret, om forslaget kunne formuleres endnu mere hensigtsmæssigt i forhold til at nå målgruppen og samtidig prioritere øvrige medlemmers ønsker til banetider.

Forsamlingen endte med at vedtage forslaget med følgende tilføjelse:

Årsmødet udtrykker bemyndigelse til at give rabat på kontingent til alle medlemmer, hvis de ønsker at træne efter klokken 20.30.

Punkt 5Fastsættelse af indskud og kontingent

Bortset fra forslaget under punkt 4 ønsker bestyrelsen samme struktur for indskud og kontingent som hidtil.

Punkt 6Valg til bestyrelsen

Mikkel Heinsen genopstillede ikke.

Valdemar Jensen og Magnus Rønning-Andersson ønskede genvalg.

Ulla Seeberg ønskede at opstille til bestyrelsen i stedet for som hidtil at være suppleant.

Alle tre, der ønskede valg, blev valgt. Ulla Zeeberg erstattede dermed Mikkel Heinsen.

Punkt 7: Valg af to suppleanter for to år

Martin Heisterberg ønskede genvalg.

Bestyrelsen indstillede Jens Als Fussing som suppleant.

Begge blev valgt.

Punkt 8: Eventuelt

Ingen bemærkninger under punktet eventuelt.

Årsmødet blev afsluttet med det traditionelle B.93-hurra.

Referat af Mads Mazanti.
Foto: Mads Mazanti