Årsmødet i Fodboldafdelingen blev afholdt onsdag 10. november 2021. Her får du referatet.

Fodboldformanden Flemming Lauenborg bød velkommen. Antallet af deltagere nåede i løbet af aftenen op på 17 medlemmer.

1. Valg af dirigent

Morten Hemmingsen.

Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt.

2. Uddeling af priser

Børge Christensens mindelegat blev tildelt Rowshan Fatahi, der er en aktiv, engageret og dygtig træner i Pigeafdelingen. Legatbestyreren Ole Petersen begrundede tildelingen med Rowshans store indsats og dedikation. Med prisen følger en flot pokal og en ’check’ på kr. 2.500,-.

3. Bestyrelsens beretning for året

Denne blev fremlagt af formanden Flemming Lauenborg, som vi giver ordet til her:

– Årets beretning kommer til at indeholde lidt detaljer fra 2020, hvor vi gennemførte et årsmøde ved kun at vælge en ny bestyrelse. Grundet Corona blev de påtænkte aktiviteter skubbet langt ind i 2021, hvorfor vi ikke fandt anledning til at afholde et ekstraordinært årsmøde før sommerferien 2021.

– 2020 var knap nok gået i gang før landet blev lukket ned med Corona. Vi blev i bogstaveligt stand lagt ned – alle aktiviteter blev i løbet af året lukket eller stærkt begrænset, så det var et meget svært år at arbejde sig igennem, men som altid kommer der nogle åbninger og i løbet af sommeren fik vi gang i vores turneringer igen og vi håbede og troede på at vi kunne køre 2020 igennem som normalt. Desværre udviklede Corona sig igen meget negativt igennem efteråret og vi kunne kun gennemføre et begrænset årsmøde i 2020, ved at fortolke reglerne lidt gelende.

– I eftersommeren 2020 informerede Morten os at han mente at hans tid som formand var ved at rende ud og at han ønskede at trække sig. Han mente i den sammenhæng, at jeg skulle forsøge at få involveret nogle nye bestyrelsesmedlemmer med forankring i vores klub til at fortsætte udviklingen.

– Specielt Jesper Nielsen havde stor aktie i at vi fik åbnet en dialog med en række gode klubfolk som igennem flere år havde haft sin gang i klubben og som alle havde en forankring i børne-, ungdoms- og seniorafdelingen. Vi gennemførte et valg med det for øje at vi skulle ud af 2020 og godt ind i 2021 før vi kunne gøre status over 2020, men den nye bestyrelse var hermed formet og arbejdet kunne begynde.

– Jeg vil gerne ved denne lejlighed sig tak for indsatsen til de afgående bestyrelsemedlemmer: Morten Hemmingsen, Tommy Møller, Jens Kolding, Benny Gerneke og Gurpaul Singh.

– At starte i en ny bestyrelse under en Corona krise med nedlukning og hjemsendelse af medarbejdere er ikke ligefrem den allerbedste begyndelse. Meget blev i de første måneder over vinteren kørt igennem med en begrænset aktivitet og et begrænset beslutningsgrundlag.

– Heldigvis kom vacciner og åbningen af samfundet skred langsomt frem og vi kunne begynde at finde frem til løsninger på de mange udfordringer i vores klub. Vi havde en stor skare af forældre som ikke just mente at vi præsterede specielt godt i vores børne- og ungdomsafdelinger ,og at der var for få ressourcer og for lidt kvalitet, samt at vi var elendige til at kommunikere. Klar tale, så vi vidste at der var nok at tage fat på.

– Hvordan er året så gået?

– I nedlukningens skygge havde vores 1 senior i Aps’et langsomt fået formet et seværdigt og stærkt spillende hold med en meget lav gennemsnitsalder. Thomas Nørgaard havde stille og roligt fået løftet træningsmiljøet og kvaliteten var blevet synlig.

– Sæsonen startede under nedlukkede forhold meget tidligt, da vi havde et par pokalkampe vi skulle igennem. Vores gode venner i FCN gav og fine forhold, da vi lejede Farum Arena og på kunstgræsset lykkedes det os at sende AaB hjem til Aalborg med et exit i pokalen.

– Herefter ventede kvartfinalen i to kampe mod AGF og på en meget kold aften på Århus Stadion, hvor vi kun havde tilladelse til at stille med 10 tilskuere, tabte vi 3-1 i en meget lige kamp. Returkampen fik vi igen stor hjælp til af FCN og her viste vores unge hold sig fra den fineste side. AGF havde nok forventet at de kunne køre den hjem, så de havde i 1. halvleg sparet et par af de største profiler, men vi gjorde særdeles ondt på de sejrsvante Superligaspillere og da slutfløjtet lød havde vi vundet 1-0. Vi havde bevist at vi kunne spille lige op med et top 6 hold i Superligaen. Ganske flot.

– I turneringen havde vi et efterslæb til Jammerbugt FC, som vi dog indhentede midtvejs og vi begyndte at drømme om oprykning til 1. division. Desværre kunne vores unge hold ikke holde dampen oppe hele sæsonen, men indtil den næstsidste runde havde vi stadig chancen, som desværre glippede og vi skulle i gang med endnu en sæson i 2. division. Nu opdelt med de bedste hold iblandt de 24 hold fra de tidligere 2. divisioner, der nu var ændrer til en 2. division og en 3. division. Holdet er godt i gang og ligger med i top 6, så alt kan ske, så vi må se hvor vi formår at ende efter denne sæson.

– Vores kvindesenior blev formet ved at Lauritz Smed og hans professionelle team kom til for at køre vores 1. hold. Her er det efterhånden tydeligt, at der er en mindre elite i Danmark og så er hel del hold i andet lag, herunder os. Cheftræner Rasmus Good har formået at få holdet til at løfte sig til store resultater i perioder, men desværre har bredden måske manglet. Da afgørelsen skulle findes havde vi ikke helt niveauet til at kunne kvalificerer os til Kvindeligaen.

– Vi er i tænkeboks på hvordan vi kan udvikle videre på vores Kvindesenior og har forskellige scenarier for fremtiden.

– I vores Drengeakademi havde vi stor sportslig succes med turneringssejr i flere af rækkerne, så vi har vist at vi med en veludviklet strategi og et skarpt sportsligt set-up formår at få meget ud af vores ressourcer. Når vi matcher os med mange andre klubber bruger de flere penge, men vi får mere ud af vores ressourcer. Der må her lyde en stor tak til vores akademi ansvarlige og de mange dedikerede trænere som kæmper med stor entusiasme for at få vores spillere til at leverer resultater igen og igen.

– Vi er ranket nr. 19 i “stjernesystemet” med afsæt i vores ressourcer og havde vi haft 1-2 ansatte mere ville vi være endt som nr. 15 – en lidt underlig prioritering, at man ikke lønnes for at kunne udnytte sine ressourcer optimalt, men tvinges til yderligere ansættelser for at kunne forbedre sin position.

I vores Pigeakademi har vi haft stor aktivitet og vores sportslige sektor har kæmpet en kamp for at få alle hold til at hænge sammen – ikke ligefrem en let øvelse. At vi som eneste licensklub i København burde være et attraktivt sted at spille er ganske vist, men når vores spillere har vist at de har udviklet sig og vist kvalitet på banen, har vores større konkurrenter formået at trække dem væk fra B.93. Det er svært at få hele set-up’et til at fungere 100%, fordi der realistisk set mangler spillere som har niveau til at være del af en elite, hvorfor de største klubber får held til at tiltrække de bedste spillere.

– Vores Ungdomsafdeling drenge fra U13 og op har haft en gunstig udvikling. Vi har fået flere medlemmer og uagtet at vi under Corona oplevede at vi mistede både mange trænere og spillere har Pato formået efter genåbningen at få samlet stumperne op. I  dag har vi mange hold på de fleste årgange og opfylder stort set vores tidligere målsætninger for årgangene.

– I vores Pigeafdeling har vi et partnerskab med Københavns Kommune for at få udviklet pigefodbolden i klubben og sikre, at vi har en medlems skare som understøtter et akademi og en seniorafdeling på et højt sportsligt niveau. Det går fremad og vi har specielt på U13 et godt kuld på vej, men ellers lever vi af at slå årgangene sammen og derigennem skabe nogle sammenhænge som kan fungerer. Vi påtænker at sætte yderligere ressourcer ind i løbet af 2022 for at få sat yderligere fokus på udviklingen.

– I vores børneafdeling fik vi friskt blod ind i sommeren. Tidligere havde Pato skullet køre både børne- og ungdomsafdelingen og dette er en helt aldeles uoverskuelig opgave. Simon Bodholt startede ved åbningen efter Corona krisen, men måtte sige fra igen, da et fuldtidsarbejde viste sig før sommerferien. Vi erkendte at skulle vi nogensinde få vores børneafdeling til at fungere på et acceptabelt niveau var det nødvendigt at tilføre segmentet nogle flere ressourcer.

– Vi havde det store held at Rasmus Broberg havde brug for nye udfordringer fra FCK, fordi han ønskede ikke kun at arbejde med de bedste på en årgang, men også at udvikle hele årgange, så 1. juli 2021 formåede vi at finde lidt kroner til en fuldtidsstilling. Det har været en kæmpegevinst at få en børneansvarlig med et holistisk tankesæt og en lyst til at udvikle.

– Det blev dog hurtigt synligt at opgaven var massiv og svær at nå, så vi var nødt til at finde en wing man til Rasmus, hvorfor Mads Hammersholt kom til som Mikroansvarlig pr 1. september 2021. De unge herrer har fået sat fokus på børnefodbolden og kvaliteten er steget betydeligt. Som bestyrelse tør vi nu vise os på anlægget, når børneholdene træner. Udviklingen er i gang og vi ser tilgang, så her har vi de største muligheder for at fortsætte udviklingen og bestyrelsen har allerede nye tiltag i gang. Blandt andet har vi så småt åbnet op for en ny afdeling med “Legeuniverset” for de 2-4 årige.

– Vores Senior-, Old Boys og Veteranafdeling er udfordret, da vi ikke har den naturlige udvikling fra senior til Old Boys etc. Dette forsøger vi at håndtere ved at få flere hold og dermed en større masse blandt vores seniorspillere, som på sigt kan forme et Old Boys hold af en rimelig stamme, som så kan vokse op igennem årene. Vi har en ændret kontingent struktur som præsenteres og som giver større mulighed for at tiltrække og fastholde specielt de yngre seniorer. Det pågår og vil være et løbende indsatsområde.

– Generelt må jeg give udtryk for, at som ny bestyrelse efter en Corona krise ved man aldring hvor man skal begynde og hvor det ender.

– Der var i begyndelsen mange ting som kun blev vendt imellem administrationen og jeg som formand, men i takt med åbningen blev vi mere og mere driftssikre på hvad vi ville.

– Det er et massivt arbejde at komme ned i diverse metier og her har specielt Pernille været en god sparring for mig som har kunnet sikre, at vi har holdt os inden for budgettet. At lære klubben at kende og at få sat sig ind i de mange processer og problemstillinger som hersker i klubben er massiv.

– Jeg vi ikke klandre tidligere bestyrelser for deres arbejde, for jeg har jo selv siddet i bestyrelsen i fire år, men jeg må konstatere at det er et massivt arbejde at være formand i Fodboldafdelingen. Morten har taget sin tjans og det har været svære år med mange udfordringer, så det er forståeligt at man kommer til et punkt hvor energien ebber ud. Der mangler simpelthen en klar strategi for hvordan vi ønsker at drive klubben. Der mangler en struktur og der mangler en forankring af dét, vi har besluttet.

– Enkelte afdelinger fungerer godt, fordi det er klart defineret, men specielt vores børne- og ungdomsafdeling har manglet en klar strategi, så der har stort set ikke været nogen linje i hvordan man har drevet de forskellige årgange. Et mix af forskellige forældre konstellationer som langt hen ad vejen selv har kunne agere, så længe de ikke genererede nogen.

– Hvordan skulle man så forsøge at gribe det an for at sikre at hele bestyrelsen blev orienteret og var i stand til at træffe beslutninger?

Vi fik fordelt posterne i bestyrelsen:

 • For ungdom og kontakt til Akademi blev Jesper Lauritzen og Glenn Huniche ansvarlige
 • For børn blev Magnus Rønning og Valdemar Jensen ansvarlige
 • For piger blev Mikael Heinsen ansvarlig
 • For Senior og Old Boys blev Martin Heisterberg og David Kendal ansvarlige.

– For resten må formanden stå for skud.

– Det betød, at vi fik lejlighed til at sætte os ind i de forskellige segmenters udfordringer og begynde at finde løsninger sammen med de segment ansvarlige.

– Vi har været igennem nogle strategiske arbejder som har inddraget de segmentsansvarlige, og vi har få sat nogle retninger for arbejdet i denne proces. Det vil snart bliver fremsendt til vores øvrige bestyrelser for kommentarer.

– Også baneplanen har været igennem en bearbejdelse. Også her har det været vigtigt at inddrage de forskellige segmentsansvarlige for at tilsikre, at alle har haft lejlighed til at kommenterer ud fra de retningslinjer som vi har vedtaget:

 • 1. Herresenior, 1. Kvindesenior og U19 drenge træner udelukkende på Svanemølleanlægget
 • Ryparken fordeles på ungdom samt pige- og drenge akademiet i alle segmenter
 • Alle børnehold under U13 træner kun på Svanemølleanlægget.
 • Børn træner tidligt i hele årgange og de mindste anvender tillige haller for at aflaste kunstgræsbanerne
 • Baneplanen efterlever licenskravene for 3 stjerner. Ryparken bruges eventuelt for at sikre, at vi efterlever licenskravene, hvis der ikke er plads på Svanemølleanlægget.

– Alle får meget, men ingen får alt.

– Det er et spændende arbejde. Som samlet bestyrelse har vi lært hinanden godt at kende og vi har fået sat en spændende udvikling i gang. Der er dog altid udfordringer i en fodboldklub, men vi er fast besluttede på, at vi i løbet af de næste par år får lagt flere udfordringer i graven til gavn for de mange børn, unge og voksne som spiller i vores klub.

– Der skal lyde en stor tak til administrationen og naturligvis en meget stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for deres altid positive indstilling og konstruktive arbejde med at forbedre forholdene i Fodboldafdelingen. Jeg nyder den aktivitet, som hersker og at alle byder ind. Fra vores første møde, hvor jeg fortalte lidt om hvad mine tanker var og til det arbejde, vi har i gang har vi rykket os langt som bestyrelse.

– Også Hovedbestyrelsen og Aps bestyrelserne skal have et ord med på vejen, for der hersker i den grad en ånd i klubben som er med til hele tiden at presse os i den rigtige retning. Tak til Hovedbestyrelsen og Aps bestyrelserne for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi er ikke altid enige, men vi har alle et stort hjerte for B.93 og som sådan kommer vi langt i fællesskab.

– Man siger at en bestyrelse skal være homogen og der skal være plads til alles holdninger og det er rart at opleve, at der er flere som formår at stoppe formanden når tungen indimellem får for meget fart på.

– Vi har sat et højt ambitionsniveau.

– Vi er simpelthen i gang med at skabe Danmarks bedste fodboldklub målt på tilfredshed hos vores medlemmer. Alle skal have et sportsligt godt tilbud ud fra filosofien, der siger at “dem som bruger klubben mest betaler mest”.

– Derfor er der også i øjeblikket igangsat endnu en brugerundersøgelse blandt vores medlemmer, så vi til stadighed får pejlinger fra vores brugere.

– Herfra før juleræset sætter helt ind ønskes alle en glædelig jul samt og fantastisk godt nyt fodboldår 2022.

– Tak for ordet.

Spørgsmål
På spørgsmål om formål med de omtalte ansættelser fremhævede formanden og bestyrelsesmedlem Jesper Lauridsen, at dette var nødvendigt for at sikre den fornødne kvalitet i den daglige drift af klubben, samt at ansættelsen medvirkede til at sikre en høj indplacering i DBU`s licenssystem.

Beretningen blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag og begrundelse for ændret kontingentstruktur:

 • Mikrobørn U2-U5: 893,00 kr.
 • Børn U6-U9: 1.200,00 kr.
 • Børn U10-U11
 • A-Elite 3.350,00 kr.
 • B+: 2.250,00 kr.
 • B: 2.000,00 kr.
 • Ungdom U12-U19
 • A-Elite: 3.350,00 kr.
 • B+: 2.250,00 kr.
 • B: 2.000,00 kr.
 • Senior/Oldboys U20-U100: 1.000,00 kr.
 • Pensionist formiddagsbold +65: 850,00 kr.

Filosofien bag kontingentstrukturen er, at dem der bruger klubben mest betaler mest, hvorfor Elitehold gradvist betaler mere.

Alle segmenter har i dag højtuddannede instruktører som sikrer den aldersrelaterede træning på et højt fagligt niveau.

Formanden supplerede kort mundtligt begrundelsen og skitserede det fremlagte forslag. Herunder at det indebærer, at det, der tidligere er opkrævet som elitetillæg og talentudviklingstillæg bortfalder og inkorporeres i det regulære kontingent for den relevante gruppe for derved at skabe mere transparens og overskuelighed. Det oplystes ligeledes, at man overvejer månedlig opkrævning, men at dette ville blive vurderet nærmere i det nye år.

Der blev spurgt til håndteringen af kontingent for spillere, der bevægede sig mellem forskellige segmenter med forskellige kontingentsatser.

Formanden tilkendegav, at man forventeligt ville vurdere spillerne halvårligt, og at kontingentopkrævningen ville afspejle dette.

Der blev spurgt til, i hvilket omfang den nye kontingentstruktur ville føre til forøgelser for det enkelte medlem. Der blev svaret, at kontingentforøgelsen i store træk svarede til, hvad der tidligere blev betalt i kontingent kombineret med elitetillæg og talentudviklingstillæg.

Forslaget træder i kraft 1. januar 2022.

Forslaget blev vedtaget af årsmødet.

5. Fastsættelse af indskud/kontingent

Der henvistes til det forudgående punkt, og det vedtagne forslag blev vedtaget som kontingent.

6. Valg til bestyrelsen

 1. Valg af tre medlemmer hvert for to år

På valg var Flemming Lauenborg, Jesper Lauritzen og Glenn Huniche, der alle erklærede sig villige til genvalg

 1. Valg af to suppleanter for et år

På valg var Martin Heisterberg, der erklærede sig villig til genvalg. Desuden indstillede bestyrelsen Ulla Zeeberg, der aktuelt er holdleder på U14 Pige Elite.

Der var ingen modkandidater og ovenstående blev valgt.

7. Eventuelt

Kort drøftelse af blandt andet Fodboldafdelingens økonomi. Formanden redegjorde for, at man var kommet fornuftigt igennem Corona-nedlukningen, og at man efter sommerferien havde rekrutteret et betydeligt antal nye medlemmer, hvilket han blandt andet tilskrev de investeringer, man havde foretaget i ansættelser på særligt børneområdet.

Referent: David Kendal
Dirigent: Morten Hemmingsen

Skrevet af Claus Vandborg.
Foto fra B.93 arkiv.