Nye tiltag for seniorholdene i B.93 skal forbedre fællesskabet i klubben.

De mange nye senior- og +32-hold i B.93 har gjort det nødvendigt at kigge på nye tiltag i klubben. Heriblandt en helt ny intern vinterboldturnering for udvalgte 11-mands- og 7-mandshold i B.93.

Kan det lade sig gøre at lave en seniorkultur i B.93, hvor holdene ikke kun træner og spiller kampe hver for sig, men engagerer sig socialt i klubben? Og hvilke ting skal der skrues på for at nå derhen?

Sådan lød den bagvedliggende dagsorden på et møde for senior- og +32-holdene i B.93 i oktober 2023. På mødet deltog i alt ti 11-mandshold og femten 7-mandshold i B.93, og fra klubben side deltog den administrative chef, Brian Molberg, og leder af Seniorafdelingen, Jesper Nielsen.

Jesper Nielsen beskriver mødet som den første ud af en række samtaler med seniorholdene i B.93.

Interview med leder af Seniorafdelingen Jesper Nielsen

– Mange af holdene i B.93 er nye, og derfor vil vi gerne hilse på hinanden og se på, hvordan vi kan lave mere for seniorholdene, end vi gør i dag.

– Nogle af holdene er startet som ungdomshold og er blevet hængende i klubben til i dag, mens mange af de nye seniorhold i klubben derimod består af spillere, der måske har gået på den samme højskole eller kommer fra det samme geografiske sted.

– De sidstnævnte hold er ikke så meget med i foreningsfællesskabet i dag, og derfor vil vi gerne lave nogle flere aktiviteter og interne ting i B.93, der fremmer fællesskabet, lyder det fra Jesper Nielsen.

I løbet af 2023 er der startet i alt fem nye 11-mandshold og otte 7-mandshold i B.93. Ifølge Jesper Nielsen er man med de nye hold ved at nå til mætningspunktet for antallet af seniorhold i klubben.

Analysen fra lederen af Seniorafdelingen i B.93 lyder, at de nye seniorhold lige nu klarer sig godt, fordi de sportsligt set er godt matchet. Det forventer Jesper Nielsen også, at de vil være i de kommende år.

– Vi er super glade for alle de nye seniorhold, der er kommet til i B.93. Nu vil vi gerne videre med de hold. Det skal ikke være en forretningsmodel for os, hvor vi tager så mange hold ind som muligt.

– Vi skal tværtimod arbejde hen mod, at B.93 bliver en institution for et livslangt fællesskab. Hvor man kan spille, fra man er barn, til man er ung, og måske senere spiller seniorfodbold og bliver træner.

Lavere pris og gode faciliteter

– Særligt to faktorer kan være afgørende for, at B.93 har oplevet en stigende interesse fra nye hold, fortæller Jesper Nielsen.

Bestyrelsen i B.93 valgte for et stykke tid siden at sænke kontingentet for medlemmerne markant. Det er atypisk, da prisen tværtimod plejer at blive skruet op i klubberne.

– Den anden faktor er Svanemølleanlæggets udvikling. Med hele tre kunstgræsbaner og en central beliggenhed i byen er B.93 i dag blevet meget attraktiv som klub for blandt andet seniorholdene.

– Her skylder vi også Københavns Kommune en stor tak. Men man skal også ville have holdene, og det vil vi gerne. Vi arbejder hver dag på at være meget imødekommende, forklarer Jesper Nielsen.

+50-holdet fra 2022-sæsonen. Foto: B.93.

Ny intern vinterboldturnering

Spørger man Jesper Nielsen, er mange af klubbens hold gode til at organisere dem internt. Men hvis man skal udvikle på dele af fodboldklubben, kræver det, at det bliver gjort i fællesskab.

Derfor skal der med jævne mellemrum holdes møder med holdene, hvor de bliver inddraget. B.93 giver også medlemmerne gratis billetter til førsteholdets kampe for at styrke forholdet til klubben.

– En voldsom vækst af nye hold skal understøttes relativt meget, hvis man vil noget med det. Det kan blive en udfordring for os i B.93, hvis holdene er selvstændige enheder, siger Jesper Nielsen.

Ét af de nye tiltag, som B.93 har haft planer om at føre ud i livet, er en helt ny vinterboldturnering. Her skal ti udvalgte 11-mandshold og ti udvalgte 7-mandshold spille mod hinanden over vinteren.

– For det første er det nemmere rent praktisk. Nu skal vi så se på, hvordan holdene præsenteres, når de møder hinanden, og om man skal lave noget før eller efter deres kampe. Vi håber også, at holdene lærer hinanden bedre at kende, og at vi kan lave mere af den slags, siger Jesper Nielsen.

+60 holdet fra 2022-sæsonen. Foto: B.93.

Vigtigt med flere kvindehold

Seniormødet i oktober 2023 var kun starten på en langvarig indsats i B.93 i forhold til at styrke seniorafdelingen i klubben. På mødet var idéen om et VIP advisory senior board oppe at vende.

Ser man bort fra den ellers fine titel er målet med tiltaget helt basalt at få skabt en fast struktur i B.93, så holdene konstant er inde over klubbens udvikling, som de selv kan være med til at forme.

– Martin Heisterberg (bestyrelsesmedlem i B.93) og jeg har brug for en netværksgruppe, som kan udvikle idéer, der er tættere på dem, som det handler om, nemlig seniorholdene.

– Udgangspunktet er, at det er holdlederne for seniorholdene, der er med i netværksgruppen. Så det er én per hold, som kan melde tilbage til deres eget hold i forhold til nye seniortiltag, lyder det fra Jesper Nielsen.

Mens der på herresiden er ved at være fyldt godt op på antallet af hold i B.93, så håber Jesper Nielsen, at det i fremtiden vil lykkedes at få lokket flere kvindehold ud til Svanemølleanlægget.

– Efter vi har fået flere pigehold på ungdomssiden, kan vi se, hvor meget det betyder for at lave en god klub. Derudover skal vi fastholde vores nuværende antal hold og se på, om vi kan udvikle klubben fra vores egen og fra holdenes side, så vi får skabt en kultur i B.93, slutter Jesper Nielsen.

Skrevet af Tobias Schiøler.
Fotos: B.93.