Fodboldbestyrelsen indkalder til årsmøde i Fodboldafdelingen tirsdag 12. november 2019 kl. 19.00 i caféen.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Årsmøderne afholdes i perioden 1. september til 15. november hvert år. Dagsordenen skal indeholde:

• Valg af dirigent
• Beretning om afdelingen
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af indskud / kontingent / baneleje (i tennis)
• Valg af 3 medlemmer hvert år for 2 år
• Valg af 2 suppleanter for 1 år og
• Eventuelt.

Årsmøderne indkaldes med mindst to ugers varsel ved opslag på klubbens anlæg og såvidt det er muligt også i edlemsbladet. Forslag skal, for at komme i behandling på årsmødet, skriftligt være afdelingsbestyrelsen i hænde senest en uge før årsmødet. Du er også velkommen til at se seneste regnskab på kontoret, hvis du ønsker det.

På gensyn.

På vegne af Fodboldbestyrelsen
Morten Hemmingsen

P.S. Træningen for +32 er denne tirsdag fremrykket til 17.30, så det er muligt at træne inden årsmødet.