Opfordring fra ledelsen om at alle viser hensyn på fodboldbanerne.

Kære spillere, forældre, trænere og tilskuere

I den seneste tid er der opstået adskillige vanskelige og farlige situationer omkring banerne på vores anlæg, især omkring de tidspunkter hvor mange hold og spillere typisk ankommer eller tager hjem.

Derfor en venlig reminder

1) Gå ikke ind på eller over banerne når der er træningsøvelser.
2) Brug parkeringshuset, lad ikke bilen stå på adgangsvejen udenfor.
3) Brug cykelstativerne 100 m oppe langs skøjtehallen.

Vedr. 1: Vi har brug for at banerne respekteres til fodbold, så klubbens medlemmer får de bedste træningsmuligheder og højeste kvalitet i deres træning.

Dagligt bliver en eller flere træninger (og det er der fra 16 – 20 de fleste dage) afbrudt af tilskuere der krydser igennem en igangværende øvelse til voldsom frustration for de pågældende trænere og spillere – det er generende og tilmed farligt.

Derfor beder vi om at man – under ingen omstændigheder – krydser ind over banerne i transportøjemed. Gå uden om langs med linierne, også selvom det tager 1 minut ekstra at nå destinationen.

Vedr. 2: Det kan være fristende at stille bilen udenfor parkeringshuset, også ved kortvarig afhentning eller lignende. Det skaber nogle voldsomme trafikale udfordringer, og er medvirkende til farlige situationer når der er mange der skal aflevere eller hente børn.

Benyt derfor venligst altid parkeringshuset – der er altid ledige pladser.

Vedr. 3: Bemærk også, at cykelparkering langs Kunst 1 ved indhakket er meget upraktisk. Dels besværliggør de adgang og dels bidrager de til trafikal usikkerhed ved skift mellem træningstider. Benyt istedet de mange cykelstativer der er anbragt langs skøjtehallen, 100 meter fra vores hegn.

Tak for forståelsen til alle.

Venlig hilsen
Ledelsen

Topfoto: Savas Karakaplan.