Årsmødet i Fodboldafdelingen bliver onsdag 15. november 2022.

Fodboldformand Flemming Lauenborg meddeler, at årsmødet i Fodboldafdelingen bliver afholdt i restauranten på Svanemølleanlægget onsdag 15. november kl. 20.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent

2. Uddeling af priser

3. Beretning om afdelingen

4. Indkomne forslag
Fodboldbestyrelsen indstiller til ændring af Elitekontingent.

5. Fastsættelse af indskud / kontingent

6. Valg af tre medlemmer for to år
På valg er

– Jesper Lauritzen villig til genvalg
– Flemming Lauenborg villig til genvalg
– Glenn Huniche ønsker ikke genvalg.

Desuden ønsker Magnus Rønning at forlade bestyrelsen, så bestyrelsen indstiller at Jens Als Fussing overtager hans plads. Bestyrelsen indstiller også Martin Heisterberg til bestyrelsen.

7. Valg af to suppleanter for et år
På valg er

Martin Heisterberg, som vælges ind i fast plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller Magnus Rønning. Der vll være en plads ledig som suppleant.

8. Eventuelt

Vel mødt.

Foto af klubhuset: Johan Neve.