Årsmødet i Fodboldafdelingen bliver tirsdag 15. november.

 

Fodboldformand Flemming Lauenborg meddeler, at årsmødet i Fodboldafdelingen bliver afholdt i restauranten på Svanemølleanlægget tirsdag den 15. november kl. 20.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Uddeling af priser
3. Beretning om afdelingen
4. Indkomne forslag: Fodboldbestyrelsen indstiller til ændring af seniorkontingent
5. Fastsættelse af indskud / kontingent
6. Valg af tre medlemmer hvert år for to år
– På valg er Mikael Heinsen (ønsker ikke genvalg). Ulla Zeeberg opstilles som nyt medlem. Valdemar Jensen og Magnus Rønning-Andersson er begge villige til genvalg.
7. Valg af to suppleanter for et år
– På valg er Martin Heisterberg, der er villig til genvalg. Desuden indstiller bestyrelsen Jens Als Fussing, som er far til en søn på U11 B+.
8. Eventuelt.

Topfoto: Johan Neve.