Det er tid til årsmøde i Fodboldafdelingen. Vi glæder os til at se jer.

Årsmødet afholdes onsdag 10. november 2021 kl. 20.00 i B.93’s klubhus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Uddeling af priser
 3. Beretning om afdelingen
 4. Indkomne forslag: Fodboldbestyrelsen indstiller til ny kontingentstruktur.
 5. Fastsættelse af indskud / kontingent
 6. Valg af tre medlemmer hvert år for to år
  – På valg er Flemming Lauenborg, Jesper Lauritzen og Glenn Huniche, der alle er villige til genvalg
 7. Valg af to suppleanter for et år
  – På valg er Martin Heisterberg, der er villig til genvalg. Desuden indstiller bestyrelsen Ulla Seeberg, der aktuelt er holdleder på U14 Pige Elite
 8. Eventuelt.

Indkomne forslag
Forslag skal, for at komme i behandling på årsmødet, være afdelingsbestyrelsen skriftligt i hænde senest en uge før årsmødet. Forslag sendes på email senest onsdag 3. november til

Fodboldformand
Flemming Lauenborg
flemming@b93.dk

 

 

 

 

Fodboldbestyrelsens vegne

Jesper Nielsen
Daglig leder