Vælg en side

Fodboldafdelingens årsmøde afholdes tirsdag 15. november 19.30 i caféen.

Fodboldbestyrelsen indkalder hermed til ordinært årsmøde:

Tirsdag 15. november 2016 kl. 19.30.

Årsmødet afholdes i caféen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af indskud og kontingent
5. Valg af 3 medlemmer for 2 år.
6. Valg af suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

Ad 3: Indkomne forslag
Forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 8. november.

Forslag mailes til fodboldformand Morten Hemmingsen på mhe@b93.dk.

Ad 4: Fastsættelse af indskud og kontingent.
Bestyrelsen indstiller uændret indskud og kontingent.

Ad 5: Valg af tre medlemmer til bestyrelsen
Morten Hemmingsen, Max Riis Christensen og Tommy Møller er på valg.

De er alle villige til genvalg.

Bjarke Møller, Lene Holmskov og Casper Wulff er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.

Ad 6: Valg af to suppleanter for 1 år
Nanna Nyholm og Niels Møller er på valg. De er begge villige til genvalg.