Referat af årsmøde i fodbold 15.11. 2017 kl. 19.00 på Slottet

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent:

Ole Petersen blev valgt til dirigent og Torben Klarskov til referent.

  • Uddeling af priser:

Børge Strøyer Christensens mindelegat blev tildelt Vinnie Baun og Claus Brandt Jacobsen – Bjarke Møller og Max Riis Christensen begrundede valgene.

Årets kvindelige fodboldspiller blev Mette Perthu-Hansen. Bjarke Møller begrundede valget.

Årets mandlige fodboldspiller blev Simon Carstensen. Valget blev begrundet af Morten Hemmingsen

  • Beretning fra afdelingen:

Fodboldformand Morten Hemmingsen fremlagde fodboldbestyrelsens beretning for 2017.

2017 har været et udfordrende og spændende år i Fodboldafdelingen, der – som det ofte går – startede hårdt ud, men som endte godt og landede nogenlunde sikkert.  Sådan går det de heldige en gang imellem.

Året har budt på gode sportslige resultater i både ungdoms og old boys rækkerne, en flot 2. plads i 1. division til 1. senior kvinder, som nu i foråret skal spille om oprykning til 3 F Ligaen – kvindernes Superliga – en 1/ 2  plads til vores U17 divisionshold i årgangens næstbedste landsdækkende række og tilsvarende flotte resultater for vores U19 divisionshold, som begge årgange udgør vigtige fødekæder til vores 1. senior herre hold.

Og i de yngre rækker udmærker sig ikke mindst U11 A holdet sig med flotte sejre i svære turneringer i udlandet og herhjemme, så det tegner godt for de yngste årgange også.

I pige-/kvindeafdelingen har vi i 2017 oplevet en medlemstilgang på ca. 20 %, så der i dag er ca. 330 piger og kvinder, der spiller fodbold i B.93 mod ca. 250 på samme tid sidste år. Det er ganske flot og gør dermed B.93 til den næststørste pigeklub på Sjælland – kun BSF er en smule større – og det er vigtigt for at kunne levere et godt fundament til kvinde elite holdet, der nu skal op og spille oprykningsspil til 3 F Ligaen.

Det er vigtigt, at kvinde eliteholdet kan rekruttere indefra og nedefra U18 holdet og det er vigtigt, at medlemstilgangen medfører økonomisk mulighed for at engagere dygtige trænere omkring disse årgange ikke mindst – og selvfølgelig også omkring de yngre årgange på pige-/kvindesiden.

Vi glæder os til at følge oprykningsspillet i foråret og vi skal sørge for at bakke op om holdets hjemmekampe på Østerbro Stadion, så godt vi kan fra klubbens – og Østerbros – side.

På herresiden har vores 1. senior herrer gennem 2017 gennemgået en transformation både på spillersiden og på organisationen omkring holdet, dygtigt ledet af folkene i ApS’et med Lars Lütjohan i spidsen, som har professionaliseret holdet og set-up’et omkring det.

Man antog klubbens tidligere U19-træner, Sune Jensen, som ny cheftræner, velsagtens også ud fra ønsket om netop at kunne rekruttere de bedste U17 og U19- spillere til vores eget førstehold – i stedet for at rekruttere udefra. Det er vigtigt for at kunne holde på de bedste talenter i klubben, tror vi.

Det lykkedes desværre ikke for vores 1. senior at kvalificere sig til oprykningsspillet i denne sæson. Bare to points skilte – en enkelt sejr, kan man sige – og det demonstrerer jo vigtigheden af, at alle kampe er vigtige og alle point tæller, specielt når turneringen ikke er længere og med flere kampe, end den er.

Så det bliver i stedet spil om nedrykning, hvor vi da heldigvis ligger nogenlunde med de points, der kommer med over – og nok skal klare den, men det havde været sjovere at spille om oprykning, selvfølgelig.

Og så har vi heldigvis også mange breddehold i B.93. De hold får ikke altid samme opmærksomhed som førsteholdene og det er ikke helt rimeligt, for glæden for den enkelte ved at spille fodbold bør jo være den samme, uanset hvilket hold, men spiller på.

I 2018 budgettet, som vi arbejder med, vil vi sørge for lidt mere plads og lidt flere ressourcer til breddeholdene, end vi har haft i 2017. Vi lægger i det foreløbige budget op til en pæn forøgelse af budgettet for breddeholdene i ungdomsrækkerne – kr. 100.000 mere i alt end i 2017 for at være præcis – og det skal være et vigtigt signal om, at B.93 ikke kun er en eliteklub, hvor vi taler om førsteholdene, men i høj grad også er en breddeklub for dem, der gerne vil spille fodbold og have glæde ved det, men ikke helt så meget som elitespillerne gør det.

Tilsvarende tilføres børneafdelingen i 2018 budgettet ekstra ressourcer i forhold til 2017.

Vi vil fra 2018 tillige styrke arbejdet med børn og unge ved at ansætte 3 deltids ”afdelingsledere” som ikke skal være holdtrænere, men som skal være træneruddannede og som skal have ansvaret for hhv.,

U4-U9

U10 – U12

samt en T+ træner som får ansvaret for U13-U16,

hvor de skal fungere som kontakt til og sparringspartner med de enkelte holdtrænere, forældre mv. lokalt på holdene og årgangene og løse de forskellige udfordringer, der kommer. Det gælder alt fra at få sat forældretrænere i gang med de yngste hold, engagere holdledere, få fyldt hold og årgange op, til deltagelse i forældremøder, og sparring med trænerne, op- og nedtræning af spillere mv. og dermed aflaste trænerne for nogen af de opgaver.

Det tror vi er vigtigt for, at klubben udvikler sig og holdene fungerer optimalt.

Også på senior/old boys siden vil vi gerne styrke det organisatoriske. Det er derfor, at Flemming Lauenborg siden sommeren har deltaget i fodboldbestyrelsesmøderne, idet han har en særlig interesse for senior/old boys fodbold og har påtaget sig at ville være ansvarlig for disse hold. Flemming har indtil videre særligt arbejdet med 2./3. senior og stiller op til bestyrelsen her i aften.

Uden trænere – ingen ordenlig klub i hvert fald!

Tak til de mange trænere, der hver dag yder en fantastisk indsats for klubbens mange hold.

De bruger deres fritid på træning, kampafvikling, holdmøder mv. – for manges vedkommende på elitetrænerniveau- er det fem gange om ugen, man er af sted, og selvom jeg godt ved, at det også er interessedrevet, så er det yderst påskønnelsesværdigt. Det er vi ikke altid lige godt til at påskønne, så derfor en helt særlig tak til jer trænere i aften for indsatsen i klubben.

Også tak til de mange andre frivillige, der gør en stor indsats for klubben.

Som eksempelvis vores restaurantudvalg, der i året har fået kr. 100.000 fra Nordea Fonden til at istandsætte klublokale og restaurant og etablere en lektiecafe. Arbejdet er allerede i gang, kan vi se. Det er rart at se, at en målrettet indsats for et godt formål kan kaste noget godt af sig. Vi glæder os til, det bliver færdigt og lektiecafeen kommer i gang.

Tilsvarende fik vi også efter ansøgning et tilskud fra DBU og Københavns Kommune på kr. 150.000 til et børne- og pigerekrutteringsprojekt, som har afstedkommet et betydeligt antal nye pige- og børnemedlemmer og som særligt Allan – og David Kendal – har drevet med meget succesfuldt.

Begge eksempler viser, at det kan lade sig gøre, at frivillige ansøger om og får tildelt store tilskud og sponsorater til gode, klubudviklende formål.

Vi har også indgået en ny tøjaftale med en ny leverandør af tøj til klubben. Fra den 1. januar 2018 skifter vi leverandør til Adidas, som gennem Sport 24 fremover skal stå for levering af tøj til klubbens hold og trænere, når der skal skiftes ud i det.

Det er folkene bag ApS’et med Lars Lütjohan, Ole Ringheim og Jonas Klausen i spidsen, der har fået forhandlet en ny aftale på plads, som er så meget bedre for den samlede klub med både 1. senior og alle øvrige hold, at der – da vi fik den præsenteret – ikke var så meget at rafle om. Tak for det, Lars, Ole og Jonas!

Skiftet fra NIKE og Sportmaster til Adidas og Sport 24 vil udover en forøgelse af det tøj, som klubben kan modtage under aftalen, medføre en forenkling af adgangen til at bestille tøj for de enkelte hold og for klubben som sådan. Vi har sikret os, at der indbygges nogle gode medlemsrabatter til medlemmerne, særlige tilbud til sæsonstart, jul mv. og vi ser frem til at skulle arbejde videre med implementeringen af denne aftale fra nu og fem år frem.

Vi har også indgået en aftale med nogle fysioterapeuter om etablering af fysioterapeutklinik i Pavillonen og i klubhuset, hvorved styrketræningen flyttes fra Pavillonen til de gamle skolelokaler nede ad gangen.

Det er fysioterapeutklinikken KLINIK i Valby med en gammel B.93’er, Simon Lübecker, som en af partnerne, som lejer sig ind og etablerer det, der skal blive klubbens fysioterapiklinik fra næste år.

Styrketræningen flyttes over i klubhuset igen

Det ene rum indrettes til styrketræning og det andet til lettere gymnastik, foredragssal, møderum mv.

Arbejderne går i gang straks og lokalerne er færdig hhv. 1/1 2018 og 1/2 2018.

Det glæder vi os til. Det vil medføre et tiltrængt løft af de arealer i klubben og skabe et godt miljø, som vil blive til glæde for det daglige liv i klubben, klubbens hold og medlemmerne i øvrigt.

Arbejdet med den ny kunstbane er i fuld gang, som det ses. Banen er klar enten til december, hvis vejrguderne er med os og ellers – hvilket nok er mere realistisk – til april.

Det betyder, at vi næste år ved samme tid kan træne flere på Svanemølleanlægget, end i år, hvor mange hold træner i Ryparken i vinterperioden. Jeg tror dog nok, at vi skal vænne os til at skulle bruge Ryparken mere og mere. Når arbejdet med Gasværksgrunden og skøjtehallen går i gang, bliver vi udfordret på baneplads, så det er såmænd ingen skade til, at nogle hold vænner sig til at skulle træne i Ryparken også, for det bliver en nødvendighed, mens byggeriet står på, at nogle hold gør.

Den ny kunstbane får behørig ny belysning også, naturligvis. Vi kæmper med at få retableret den eksisterende belysning på den nuværende kunstbane, som er blevet mærkbart forringet i forbindelse med, at kommunen har arbejdet på belysningen og skiftet ud til LED belysning. Det skal bringes i orden i allernærmeste fremtid.

Økonomisk kommer vi igennem 2017 med skindet på næsen – ja et pænt overskud faktisk, som først og fremmest kan tilskrives, at vi i juli måned fik kr. 1 mio. fra SKAT i tilskud til erstatning for den gamle ordning, der var om tilskud fra spillehaller. Det er et vigtigt tilskud, som vi håber på fortsætter, men der er ikke vished for det på nuværende tidspunkt.

Netto ender fodboldafdelingen med et overskud på ca. kr. 660.000 i 2017.

Det anvender vi konservativt til at nedbringe en resterende gæld til Hovedbestyrelsen  med godt kr. 212.000, vi reserverer kr. 200.000 til evt. kapitalindskud i ApS’et, som vi er forpligtet til at gøre, hvis ApS’et beslutter sig for det og så afsætter vi i alt kr. 175.000 som fodboldafdelingens andel af den ombygning til fysioterapeuterne, der skal i gang, men som til gengæld vil medføre indtægter allerede fra 2018 og i årene fremover. Når det er gjort, så er der ca. kr. 80.000 tilbage, som bliver fodboldafdelingen reelle nettooverskud for 2017.

Det (et)  er på trods af, at vi kæmper med alt for mange restancer på kontingentbetalinger i fodboldafdelingen igen i år.

Disse restancer er også baggrunden for, at vi arbejder med at lave et nyt kontingentsystem, der skal i luften allerede fra februar 2018, som vil gøre betalingerne nemmere at gøre og håndtere og forhåbentlig formindske restancerne betydeligt.

I fodboldbestyrelsen vil vi på førstkommende møde prioritere vores opgaver for 2018 og få dem fordelt bredt ud. Vi glæder os til arbejdet.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

  • Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag

  • Fastsættelse af indskud/ kontingent:

Morten Hemmingsen redegjorde for fodboldbestyrelsens forslag om at forhøje kontingentet for alle fodboldmedlemmer med 50 kr. halvårligt.

Jørgen Jensen forespurgte om det ligeledes gjaldt for passive medlemmer. Svaret var, at det passive kontingent besluttes af på klubbens generalforsamling

Kenneth Carstensen gjorde opmærksom på, at mange unge, studerende har svært ved at klare kontingentet og gjorde opmærksom på, at mange klubber ligger lavere i kontingent end B.93

Formanden svarede at B.93 kontingent i høj grad måtte indrette sig på de høje driftsudgifter, som klubben i modsætning til andre klubber har. Men at man i fodboldbestyrelsen var parat til at se på, om man kunne tage individuelle hensyn, hvilket man allerede i visse tilfælde har praktiseret. Hvis man modtager en rykker, kan man indgå en afdragsordning med klubben. Bjarke Møller talte også for, at man i fodboldbestyrelsen skulle se nærmere på et differentieret kontingentsystem.

Simon Carstensen spurgte til, om det nye fitness center kunne bruges af klubbens medlemmer. Formanden svarede at klubbens hold nok ville benytte tidspunkterne mellem kl. 16 og 20, og at de nye fysioterapeuter ville lægge beslag på en del af dagen til genoptræning, men der vil blive givet yderligere oplysninger i det nye år.

Herefter tilsluttede forsamlingen sig kontingent forhøjelsen.

  • Valg af tre medlemmer hvert år for 2 år:

Bjarke Møller og Casper Wulff var begge villige til genvalg. Lene Holmskov ønskede ikke at fortsætte. De to førstnævnte blev genvalg og Flemming Lauenborg blev valgt i stedet for Lene Holmskov.

  • Valg af to suppleanter for et år:

Niels Møller og Nanna Nyholm var villige til genvalg og de blev valgt.

  • Eventuelt:

Torben Klarskov orienterede om jubilæumsudvalgets arbejde med klubbens 125 års dag den 19. maj 2018, og opfordrede forsamlingen til at slutte op om den nye jubilæumsfond, som man kunne læse mere om i klubbens medlemsblad.

Jesper Nielsen reklamerede for Klubbens årlige Five-a-side stævne, der i 2018 ville blive afholdt den 13. januar.

Mødet sluttede kl. 20.00 med et bragende B.93 hurra

Torben Klarskov
referent                                                                             

Ole Petersen
dirigent.