Her finder ud referatet af fodboldårsmødet tirsdag 10. november 2020.

 

Fodboldbestyrelsen havde i lyset af den usikkerhed, der knytter sig til Corona-situationen besluttet at gennemføre årsmødet med følgende reducerede dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af to suppleanter
5. Beslutning om udsættelse af ordinært årsmøde til 1. halvår 2021
6. Eventuelt

Formanden Morten Hemmingsen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede David Kendal til dirigent.

David Kendal blev valgt og konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt.

Ad 2: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 3: Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var:

 • Morten Hemmingsen (genopstiller ikke)
 • Tommy Møller (genopstiller ikke)
 • Emil Bille (udtrådt af bestyrelsen i 2020).

Bestyrelsen indstillede følgende tre kandidater til valg for en to-årig periode

 • Magnus Rønning-Andersson, tidligere spiller i klubben. Magnus arbejder i statsadministrationen og har et barn i klubben
 • Mikael Heinsen, der er holdleder på U11-12 Piger. Mikael, der arbejder som jurist i en privat virksomhed, har et barn i klubben
 • Valdemar Jensen, der er frivillig med kommunikation og hjemmeside. Valdemar, der arbejder med innovation i en privat virksomhed, har tre børn i klubben.

De indstillede kandidater præsenterede sig og blev efterfølgende valgt med akklamation.

Yderligere valg til bestyrelsen

 • Gurpaul SIngh Rehal valgt til november 2021 ønsker af tidsmæssige grunde at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede

 • Jesper Lauridsen, der aktuelt er holdleder på U15 Elite, en årgang som Jesper har fuldt i 10 år som træner og leder.
  Jesper, der er folkeskolelærer for de ældste klasser, har et barn i klubben.

Jesper Lauridsen præsenterede sig og blev derefter valgt med akklamation.

Ad 4: Valg af to suppleanter
De nuværende suppleanter Jens Kolding og Matias Holland genopstillede ikke.

Bestyrelsen indstillede

 • Martin Heisterberg, tidligere anfører på 1. senior og aktuelt aktiv spiller i seniorafdelingen. Martin er lærer på en fri grundskole.
 • Glenn Huniche, holdleder på U14 og aktiv spiler i seniorafdelingen. Glenn er selvstændig.

Lars Svava, der oprindeligt var indstillet som suppleant, havde af arbejdsmæssige grunde trukket sit kandidatur.

Martin Heisterberg præsenterede sig, mens formanden præsenterede Glenn Huniche, der blev forsinket.

Martin Heisterberg og Glenn Huniche blev herefter valgt med akklamation.

Hovedformand Hans Drachmann takkede den afgående formand Morten Hemmingsen og bestyrelsesmedlem Tommy Møller for deres store arbejdsindsats igennem en årrække.

Ad 5: Beslutning om udsættelse af ordinært årsmøde til 1. halvår 2021
Bestyrelsen indstillede, at årsmødet beslutter at udskyde det ordinære årsmøde til afholdelse i første halvår 2021 alt efter den på det tidspunkt værende Corona-situation.

Dette godkendte de fremmødte på årsmødet.

Ad 6: Eventuelt
Der var ikke bemærkninger til punktet.

Årsmødet sluttede med et B.93 hurra …

Referat af konstituerende møde i Fodboldbestyrelsen

Fodboldbestyrelsen holdt konstituerende møde i forlængelse af årsmødet.

 • Flemming Lauenborg blev valgt som formand
 • Jesper Lauridsen blev valgt som næstformand
 • Magnus Rønning- Andersson blev valgt som sekretær.

Se den nye Fodboldbestyrelse her.

Referatet af såvel årsmødet som det efterfølgende konstituerende møde er skrevet af

Jesper Nielsen
Daglig leder
Fodboldafdelingen

Renskrevet af Claus Vandborg.
Foto fra arkiv.