Her finder du referatet fra årsmødet.

 

Årsmødet i Fodboldafdelingen, tirsdag 12. november 2019

Fodboldformanden Morten Hemmingsen bød velkommen. Antallet af deltagere nåede i løbet af aftenen op på 25 medlemmer, ikke imponerende.

1: Valg af dirigent

Ole Petersen blev valgt.

2: Uddeling af priser

Børge Christensens mindelegat blev tildelt Patrick Glickmann, bedre kendt som Pato, der er chef for børneafdelingen. Legatbestyreren Ole Petersen begrundede tildeling. Pato udfører et enormt arbejde for klubbens yngste medlemmer. Han er meget vellidt både blandt børnene og forældrene. Med prisen følger en flot pokal og en ’check’ på kr. 2.500,-.
Årets 93’ere. Formanden Morten Hemmingsen tog ordet. Modtageren blev Tage Mailand, der har gjort et meget stort arbejde i dameafdelingen. Tage er en flittig referent og fotograf til dameholdets kampe. Han sørger for en flot kommunikation.

3: Bestyrelsens beretning for året

Denne blev fremlagt af formanden Morten Hemmingsen, som vi giver ordet til:
Da vi sidste år i september holdt Årsmøde drejede en stor del af beretningen sig om økonomi og budgetter og om at vi ikke helt havde haft de kontingentindtægter, der var budgetteret med i året, og at der var brugt for mange penge i forhold til budgettet – det skal beretningen i år heldigvis ikke koncentrere sig om……det går bedre i fodboldafdelingen i 2019 end i 2018 – men vi skal stadig holde godt fast og have stram styring af finanserne.
Den stramme styring er lagt i hænderne på vores klubchef Pernille – hele klubbens Klubchef – der gør et virkelig godt og ikke nemt arbejde i at sikre, at alle kontingenterne, Elitebidrag, tilskud og andre indtægter kommer i kassen og at der samtidigt ikke bruges flere penge i de enkelte afdelinger, end der er afsat penge til i budgettet – det er omfattende, men vigtigt arbejde, Pernille og administrationen i øvrigt sikrer hver dag.
Det ser ud til at lykkes i 2019, så vi kommer igennem året nogenlunde som budgetteret, dvs. med et lille overskud, efter at vi har nedbragt på det underskud, som opstod sidste år.
Det skal vi fortsætte med og til sikring af den øvelse har vi vedtaget, at budgettet fremover – dvs. fra 2020 og frem – indeholder et minimumsoverskud på kr. 150.000 om året, så vi får retableret en opsparing i fodboldafdelingen, der er god at have med fremover.

Lidt om det sportslige – det er jo det, det hele handler om.
Førsteholdet damer har i efteråret spillet i 1. division og gjort det så suverænt, at de i foråret kommer til at spille med om oprykning til Kvindeligaen – kvindernes Superliga. Ti sejre og tre uafgjorte og en målscore på 46-10, siger alt. Det er godt gået og vi glæder os til at følge kvinderne i oprykningsspillet i foråret, hvor seks hold kæmper om to pladser i det fineste selskab.

Vores 1. herre senior ligger ikke helt til oprykningsspil endnu – men der er jo stadig seks kampe tilbage og det kan nås stadig. Efter en lidt skidt start på sæsonen er resultaterne blevet stabiliseret og der tages point med fra kampene nu og sejre bliver det jo også til. Der er fire point op til Avarta på 6. pladsen. Vi indleder foråret mod netop Avarta.

I 2019 har vi fået opfyldt målet om at organisere vores ungdomselite i et Akademi på både drenge og pigesiden. Det har vi gjort for at kunne koncentrere arbejdet med at gøre de bedste ungdomshold endnu bedre og det har været nødvendigt for at opfylde de stadigt stigende krav til Elitearbejdet, som DBU stiller.
Vi fik i foråret fornyet licens fra DBU til arbejdet med ungdomseliten i både drenge og pigeafdelingen, men kravene skærpes og det vil de også gøre fremover. Stiller krav til ledelse og økonomi foruden uddannelse, dygtige trænere, udviklingsplaner mv.
I det forløb med etableringen af Akademiet er samarbejdet på tværs af køn mellem drengeelite og pigeelite blevet forstærket og det opleves også i det daglige mellem trænerne og i forbindelse med Team Copenhagen morgen træning i øvrigt.
Akademiet for ungdomseliten fra U13 – U18/19 M/K koster penge, men det er en del af Klubbens DNA, mener vi at være med blandt de bedste ungdomshold og at kunne udvikle spillere til den bedste hylde. Nogle flytter så videre til andre klubber – det er en udvikling der er svær et modstå, men vi vil gerne have dem i Klubben så længe som muligt, men at holde på de allerbedste tid og evighed – det ved vi godt, at vi ikke kan.
Det er i dét lys, man skal se den samarbejdsaftale, som vi har indgået i sommeren 2019 med FC Nordsjælland om udvikling af dygtige fodboldspillere.

I stedet for at vores bedste børne/ungdomsspillere kontaktes af de andre store A-licens klubber og ikke ved, hvad de skal forholde sig til med det ene og det andet tilbud, så synes vi at det er bedre at have et samarbejde for de allerbedste med én klub, hvor vi kender forholdene, og som samtidigt giver os noget den anden vej i form af spillerudvekslinger, træningsophold, udveksling af trænere og erfaringer, etablering af Topcenter for U10-U12 mv. og så i øvrigt en sikkerhed for, at de spillere, som måske ikke slår igennem finder hjem til B.93 igen – det skal der være plads til, for dem vil der være nogen af.

Der er ikke tale om nogen talentflugt overhovedet, men en realistisk erkendelse af, at top 1-2 på hver årgang altid er i fare for at forlade klubben til fordel for en Superligaklub – det er realiteternes verden.
Samarbejdet er i fuld gang – det ledes fra vores side at vores talentchef Martin Jensen og af vores sportschef Patrick Mtliga og det går godt, men det skal udbygges løbende og det bliver det. Elitearbejde koster – for der følger ikke guld og grønne skove med i samarbejdet med FC Nordsjælland.
Elitearbejdet må ikke ske på bekostning af bredden og det er baggrunden for, at vi er nødt til at forhøje Elitetillægget, der er gældende for elitespillerne fra U10-U12 og for elitespillerne på Akademiet eller en 20’er pr. træning eller kamp – det er stadig billigt set i forhold til andre sportsgrene og i øvrigt til, hvor meget tid man bruger på sporten i klubben. Derfor anbefaler bestyrelsen, at forslaget om forhøjelsen af Elitetillægget vedtages af Årsmødet.
Den egenbetaling, som Elitetillægget jo er udtryk for, og som også findes i tennisafdelingen, overfører vi også til en ny forsøgsordning i breddeafdelingen, hvor det har været afprøvet i efteråret på U10-U13 med succes.
Vi indfører en frivillig ordning, så de enkelte breddehold kan vælge at indbetale ind til for eksempel ekstra træningskapacitet på holdet, nye materialer eller måske en træningstur, som specifikt øremærkes det enkelte hold og således kun kommer det hold til gode, som man har indbetalt til. Det efterspørges blandt særligt børne- og ungdomsholdene og vi vil derfor i 2020 forsøgsvis udbrede ordningen, så den også omfatter andre breddehold end U10-U13.TUT-ordningen, kalder vi det. Talent Udviklings Tillæg rettet mod det enkelte hold.

På medlemssiden har vi oplevet en stabil tilgang i 2019, således at vi nu pr. november måned 2019 er ca. 1.650 medlemmer i fodboldafdelingen.

Vi har en vedtaget målsætning – opgjort pr. årgang og køn – om at ville være 1.750 medlemmer, fordelt med 1.350 drenge/herre medlemmer og 400 pige/kvindemedlemmer. Den er opfyldt nu for så vidt angår drenge/herre medlemmerne, hvor vi netop har passeret de 1.350 medlemmer og på pige/kvindesiden er vi ca. 300 medlemmer eller 100 fra at være i mål.
Det har vi en plan for at komme og håber at det sker i foråret 2020, idet vi sætter særligt ind i forhold til udbygning af særligt pige/kvinde breddeafdelingen med nye medlemmer.

En stor tak fra Bestyrelsen til alle vores dygtige trænere, holdledere og andre frivillige på de mange hold – og til alle spillere, naturligvis, for at spille i B.93. I er forudsætningen for en god klub og uden jer, ingen klub.
Og til alle de andre frivillige i og omkring Fodboldafdelingen der løfter B.93 hver dag. Tak til alle de ansatte i Fodboldafdelingen og i Hovedbestyrelsen også for indsatsen i 2019 og fordi alle er der, også når bølgerne går lidt højt, som de gør engang imellem.

Det var ordene fra bestyrelsen for 2019 – vi håber på en fortsat stabilitet i økonomi og medlemstal og fortsat gode sportslige resultater på banerne som god forudsætning for et godt år i 2020.
Den udførlige beretning blev godkendt uden spørgsmål.

4: Indkomne forslag

Punktet var hurtigt overstået.

5: Fastsættelse af indskud/kontingent.´

Ordinært kontingent:
Børn (U4-U9) kr.1.100,- halvårligt
Unge (U10-U19) kr. 1.225,- halvårligt
Senior (U20>) kr. 1.225,- halvårligt
Pensionister kr.850,- halvårligt

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter. På forslag fra Palle Banks blev vedtaget, at kontingenterne hæves med et opkrævningsgebyr på p.t. kr. 25,- pr. opkrævning.

Elitebidraget på kr. 1.250,- halvårligt foreslog bestyrelsen hævet til kr. 1.500,- (halvårligt). Opkrævningerne pålægges også et opkrævningsgebyr på førnævnte kr. 25,-. Forhøjelsen blev vedtaget af generalforsamlingen.

6: Valg til bestyrelsen

Morten Hemmingsen (formand), Tommy Møller og Emil Bille var ikke på valg.

Flemming Lauenborg (næstformand), Benny Gerneke blev begge genvalgt (for to år). Også de to suppleanter Jens Kolding og Matias Holland blev genvalgt (for et år). Der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem for Casper Wulff, der havde trukket sig i årets løb (pga. arbejde).

Der var forslag om Jakob Thorndahl, som har relationer til pigeafdelingen. Han var interesseret, men pga. meget arbejde i udlandet ville han ikke binde sig.

I stedet valgtes Gurpaul Singh til bestyrelsen.

7: Eventuelt

Der var spørgsmål om Akademiet, opfordring til at deltage i den årlige fiva-a-side til januar, og andet løs snak.

Årsmødet, som varede 2½ time, sluttede med det traditionelle “93-hurra” passende dirigeret af dirigenten.

København, 14. november 2019

Palle ’Banks’ Jørgensen (referent)
Ole Petersen (dirigent)

Skrevet af Claus Vandborg.
Foto af Claus Vandborg.