Agendaen bliver reduceret på grund af restriktioner forbundet med Corona-situationen.

 

Fodboldafdelingen har besluttet i lyset af den usikkerhed, der knytter sig til Corona-situationen, at gennemføre årsmødet

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 19.30 i caféen i klubhuset

med følgende reducerede dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Indkomne forslag

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af to suppleanter

5. Beslutning om udsættelse af ordinært årsmøde til 1. halvår 2021

6. Eventuelt

Uddybning

Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller David Kendal til dirigent

Ad 2: Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling

Ad 3: Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:

 • Morten Hemmingsen (genopstiller ikke)
 • Tommy Møller (genopstiller ikke)
 • Emil Bille (udtrådt af bestyrelsen i 2020).

Bestyrelsen indstiller følgende tre kandidater til valg for en to-årig periode

 • Magnus Rønning-Andersson, tidligere spiller i klubben. Magnus arbejder i statsadministrationen og har et barn i klubben
 • Mikael Heinsen, der er holdleder på U11-12 Piger. Mikael, der arbejder som jurist i en privat virksomhed, har et barn i klubben
 • Valdemar Jensen, der er frivillig med kommunikation og hjemmeside. Valdemar, der arbejder med innovation i en privat virksomhed, har tre børn i klubben.

Yderligere valg til bestyrelsen

 • Gurpaul SIngh Rehal valgt til november 2021 ønsker af tidsmæssige grunde at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller

 • Jesper Lauridsen, der aktuelt er holdleder på U15 Elite, en årgang som Jesper har fuldt i 10 år som træner og leder.
  Jesper, der er folkeskolelærer for de ældste klasser, har et barn i klubben.

Ad 4: Valg af to suppleanter
De nuværende suppleanter Jens Kolding og Matias Holland genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller

 • Lars Svava, der har været træner og holdleder på U11 Piger og tidligere har været aktiv i arbejdet med pigetalentarbejdet. Lars er selvstændig
 • Martin Heisterberg, tidligere anfører på 1. senior og aktuelt aktiv spiller i seniorafdelingen. Martin er lærer på en fri grundskole.

Ad 5: Beslutning om udsættelse af ordinært årsmøde til 1. halvår 2021
Bestyrelsen indstiller, at årsmødet beslutter at udskyde det ordinære årsmøde til afholdelse i første halvår 2021 alt efter den på det tidspunkt værende Corona-situation.

Mødet gennemføres i restauranten og tilstødende lokaler under hensyntagen til de gældende regler for antal i forsamlinger på max. 10 personer i hvert lokale. Mødet gennemføres uden ophold.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 3. november. Du kan sende dine forslag til Fodboldafdelingens daglige leder Jesper Nielsen på jesper@b93.dk.

På bestyrelsens vegne

Fodboldformand
Morten Hemmingsen
Fodboldbestyrelsen