Der kommer fremover et gebyr (15 kr.) på kontingentet. Det dækker klubbens udgifter på området.

Det er dyrt og også en anelse bøvlet at få fremsendt kontingetopkrævninger til alle medlemmer. Derfor har Fodboldbestyrelsen vedtaget (og Hovedbestyrelse og Repræsentantskab godkendt) :

  • At der pålægges et opkrævningsgebyr på 15 kr., når kontingentet udsendes.
    Ordningen træder i kraft med kontingentudsendelsen 1. februar 2017.
  • At fodboldbestyrelsen arbejder på at tilslutte sig DBUs kontingentmodel, der
    har til formål at gøre kontingentopkrævning og -betaling let for alle parter.

Det nye system træder i kraft august 2017.

Venlig hilsen

Morten Hemmingsen
Formand for fodboldbestyrelsen