Alle borgere har mulighed for at komme med høringssvar til lokalplanen for gasværksgrunden. Fristen er 4. december.

Københavns Kommune har udarbejdet en lokalplan for Østre Gasværk Kvarteret, som vil få stor betydning for B.93’s anlæg og for området, som klubben ligger i.

Med planen gøres plads til en ny permanent skøjtehal, der flyttes rundt på fodboldbanerne, og der bygges 30.000 m2 boliger og et plejecenter på 9.000 m2.

I kan se lokalplanen her, hvor man også kan se tidligere høringssvar og give sit eget:

http://www.blivhoert.kk.dk/

Klubben har aktivt deltaget i en følgegruppe forud for lokalplanen. Klubbens holdning er, at vi ser positivt på grundstrukturen, men vi vil opfordre til, at man begrænser det omfattende byggeri en smule for at give plads til en ekstra 11-mands fodboldbane, som også har været på kommunens ønskeliste, og som der bliver stort behov for med de mange nye beboere i området og i Nordhavnen.

Venlig hilsen

Hovedbestyrelsesformand
Hans Drachmann
dra@b93.dk