En rapport fra EU konkluderer, at fodboldspil på kunstgræsbaner ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

EUs kemikalie-agentur har udarbejdet en rapport om kunstgræsbaners eventuele sundhedsrisiko.

Konklusionen er klar. Kunstgræsbaner udgør ingen sundhedsmæssig risiko.

Du kan læse rapporten og se DBUs reaktioner her.

Venlig hilsen
B.93.