Den nye Fodboldbestyrelse ønsker glædelig jul til alle frivillige og trænere med en kæmpe tak for indsatsen i året, der er gået. Og giver et indblik i hvad vi ønsker at ændre i de kommende uger, måneder og år.

 

2020 har været et udfordrende og på mange måder unikt år, primært på grund af den verdensomspændende pandemi som har ramt mange i alle afkroge af verden.

Vi ved at mange af vores medlemmer og deres familier har været ramt af coronakrisen, og selvom man ikke er blevet påvirket personligt har det ikke kunne undgå at påvirke de flestes hverdag.

Således også os her i B 93, hvor vi har været ganske påvirket med hensyn til restriktioner for træning og kampafvikling. Vi ved at det har givet jer som forældre og frivillige i klubben ekstra udfordringer både på det personlige, men også på det fodboldfaglige plan.

I en klub som vores er der mange forskellige kræfter og folk der skal passe sammen for at få en hverdag der kører – den hverdag havde aldrig kunnet fungere uden jeres enorme indsats både i det daglige, men også i dette helt ekstraordinær år.

Det er ikke altid at man får sagt tak til dem der driver hverdagen og sørger for at vores medlemmer har gode oplevelser, men det er lige præcis hvad vi skal, nemlig at give en kæmpe tak for jeres indsats i året der gik. 

Uden jeres kæmpe bidrag både på det menneskelige, organisatoriske, pædagogiske og ikke mindst fodboldfaglige plan ville klubben slet ikke kunne fungere, så på vegne af fodboldbestyrelsen og ansatte i B.93 vil vi gerne udtrykke en dybfølt tak til jer.

I det kommende år vil vi forsøge at ændre forskellige praksisser, og vi vil gerne bruge jeres input og bidrag til at gøre klubben til et endnu bedre sted at være både som socialt samlingssted og som arbejdsplads. 

Et par af de tiltag der er forslag om, er blandt andet at ændre træningstider således at hold på samme årgang får større mulighed for at træne ved siden af hinanden og dermed få et indblik i de udfordringer som hvert hold har og måske også få lidt inspiration fra hinanden.

Derudover vil vi prøve at lave et mentorsystem således at ældre spillere kan inspirere de yngre spillere, som har noget at stræbe imod og se op til. På den måde vil vi forsøge at øge sammenhængskraften i klubben til gavn for alle medlemmer og forældre.

Ydermere vil vi tage initiativ til at etablere forældreråd på de forskellige årgange således at det i fremtiden bliver nemmere at kommunikere på tværs og langs af årgange og således at der er større mulighed for at få en rød tråd gennem trupperne. Disse forældreråd vil selvsagt blive en vigtig medspiller i jeres daglige arbejde, både med hensyn til de daglige træninger og eventuelt frivillige kræfter, men også særlige tiltag for eksempel interne træningskampe, ture og rejser til udlandet og så videre og så videre.

Det er tænkt at kommende forældreråd skal facilitere ikke-sportslige områder og støtte trænerne på årgangene ved at fungere som bindeled mellem trænere og forældre, ligesom at vi som bestyrelse vil få større mulighed for at have ”fingeren på pulsen” ved at samle repræsentanter for rådene med jævne mellemrum og sørge for information og støtte i deres arbejde.

Forældreråd har været forsøgt på enkelt årgange, med stor succes.

Hvis man ønsker at lægge kræfter i etablering og drift af forældreråd på jeres årgang, så er man velkommen til at henvende sig til Glenn Huniche.

Sidst men ikke mindst planlægger vi at etablere en række temadage i det nye år, hvor forskellige faglige principper vil blive diskuteret, forskellige strategiske oplæg vil blive fremlagt, der vil være undervisningsscenarier og endelig vil der være mulighed for at høre hvad fx Akademiet, ungdoms-, børneafdelingen og den professionelle afdeling laver til daglig. Afviklingen af temadage vil selvsagt være afhængig af de gældende Coronarestriktioner, men mere om det i det nye år. 

Hvis du har forslag til emner til en temadag, så henvend dig gerne til Valdemar Jensen.

Med ønsket om en glædelig jul til alle frivillige og fodboldglade børn, unge og gamle.

TAK FOR ÅRET DER GIK!

Med venlig hilsen
Fodboldbestyrelsen

Flemming Lauenborg (formand)
Glenn Huniche
Jesper Holm Lauridsen
Magnus Rønning-Andersson
Martin Heisterberg
Mikael Heinsen
Valdemar Jensen

Se klubformand Hans Drachmanns julehilsen.
Se Lars Lüthjohan Jensen fra B.93 Kontraktfodbold ApS’ julehilsen.