Profilen i “Vinklen “- som derfor er fristende at kalde “Vinklen #2 – er endnu en gang visionære Andreas Motzfeldt Jensen. Grunden til dette, er at klubben er involveret i et nyt projekt. Claus stillede et par opklarende spørgsmål til Andreas.

“B.93 er involveret i et såkaldt “Topcenter”, som vi skal køre i samarbejde med FC København og Hvidovre IF – kan du forklare læserne hvad det går ud på?”

– DBU har lanceret et 3-årigt projekt i børnefodbolden, der har til formål at sikre, at unge fodboldspillere på U10-U12 får flere bedre fodboldtimer i benene, mens de fastholdes i deres nærmiljø. Målet er at ramme 5% i hver årgang, hvor drenge med særlige forudsætninger ikke bliver givet de nødvendige rammer til at udfolde deres potentiale!

Hvor mange klubber er med i dette projekt, og hvem styrer det?”

– I alt 23 klubber er sammen med DBU ansvarlige for oprettelsen af 29 Topcentre. Det er ikke DBU der drifter topcentrene, men fungerer som sparringspartner fra sidelinjen. B.93 er i den forbindelse gået sammen med FC København og Hvidovre om at drive et topcenter på Frederiksberg. Topcenteret vil udforme sig i en ugentlig træning på Frederiksberg Stadion hver fredag, hvor spillere fra 28 partnerklubber kan tage del i træningen.

“Hvor mange er udtaget fra B.93, og hvem stiller vi op med af trænere?”

– Topcenteret er tildelt plads til 48 drenge på hver årgang, hvor af cirka 36 af pladserne vil blive taget i brug i først omgang. Ud af de i alt 108 drenge, der starter op på topcenteret d. 26/1, kommer 36 af dem fra KB Talent, 8 fra B93 Elite og 6 fra Hvidovre. Desuden sender B.93 i første omgang to trænere i form af U11 cheftræner Emil La Cour og undertegnede.

“Hvordan flugter topcenter projektet med strategien for U10-U12 vi hørt om tidligere?”
(læs her om Andreas ord fra hans meget populære optræden i “Vinklen” )

– Det faktum, at klubberne søger om at drive et topcenter, giver også hver klub sin egen mulighed for at fortolke på projektets formål. Som det fremgår af tallene, sætter B.93 Elite, KB Talent og Hvidovre sig på godt 50% af pladserne, på trods af at disse spillere allerede burde opleve god træning i nærmiljøet. Vi, i B.93 Elite, mener i hvert fald, at vi er godt på vej til at have et stærkt træningsmiljø på U10-U12, hvorfor pladserne til topcenteret ville gøre langt større gavn andet sted. Desuden mener vi ikke, at det giver mening at udpege drenge på 9-11 år med særlige forudsætninger, idet hårdt arbejde slår talent.

Når det så er sagt, så synes vi at der brug for initiativer og opbakning fra DBU’s side, hvad angår børnefodbolden. Derfor lovpriser vi en hver form for engagement og vil hellere en gerne tage del i det fantastiske formål, at give flere bedre fodboldtimer til flere drenge i alderen 9-11 år. Derfor har vi i B.93 valgt at indgå i samarbejdet på trods af uenigheder, da vi ser større værdi i at præge projektet indefra i stedet for at se til på sidelinjen og pege fingre.

“Hvad er kodeordet for dette initiativ?”

– Tillid! Der er brug for større tillid mellem klubberne i hovedstadsområdet, hvis det skal lykkes at løfte børnemiljøet. Den tillid skal gerne afspejles gennem samarbejde og vidensdeling mellem topcentre, DBU og partnerklubber, der udvikler styrker træningsmiljøer i lokalområdet. Vi bakker det op, og går ind i det for at – på længere sigt – at sætte eget fingeraftryk.

“Tak for dine svar, som forhåbentlig har gjort os alle en smule klogere. Til info starter “Topcenter ” på fredag på Frederiksberg stadion.”

Skrevet af Claus Vandborg.
Foto af Mark Bernquist.