Fremtiden sikret i B.93.

Vi er alle godt klar over at der gøres et godt stykke arbejde i klubben, også med vores yngste fodboldspillere.

Siden 1. januar 2022 har alle børneklubber haft mulighed for at indgå en aftale med DBU København om at blive DBU Børneklub.

Formålet er at styrke klubbernes børnemiljøer med afsæt i at børnefodbolden skal prioriteres, ligesom klubberne skal tilslutte sig DBU’s børnesyn, nedskrive en børnepolitik og tilknytte en kontraktligt forpligtet børneudviklingstræner. Alt sammen er led i en proces, hvor den enkelte klub kommer hele vejen rundt om deres børnemiljø – på og uden for banen.

Nu har B.93 skrevet under på denne aftale, og fremtiden virker spændende for vores klub med tesen: Den bedste måde at sikre fremtiden, er at skabe den selv.

I forbindelse med udnævnelsen til officiel Børneklub i DBU-regi, udtalte den DBU-ansvarlige for området, disse ord.

Henrik Selch, DBU

– På baggrund af B.93’s årtier lange og gode arbejde med børnefodbolden vurderer vi at B.93 naturligvis allerede nu lever fuldt og helt op til nu at kunne officielt kalde sig DBU Børneklub.

– Normalt er processen omkring godkendelse af lidt længere varighed, men i dette tilfælde var sagen krystalklar, så det er derfor en udsøgt fornøjelse at kunne byde B.93 velkommen som officiel DBU Børneklub.

Vi fik selvfølgelig også et par udtalelser fra vores udvalgte folk fra B.93.

Rasmus Broberg Jespersen, Børneudviklingsansvarlig i B.93

– Det er selvfølgelig fantastisk at blive blåstemplet af DBU ved at få prædikatet som DBU Børneklub.

– Jeg havde en klar forventning om at DBU ville påskønne og honorere de store opgraderinger vi har lavet på børnefodbolden de seneste måneder.

– Men man bliver endnu mere stolt når man møder sine kollegaer i diverse klubber, som har hørt om vores gode arbejde fra tredjehånds beretninger.

– Jeg er virkelig stolt af det bestyrelsen og ansatte har været med til at forvandle de sidste mange måneder, med daglig støtte fra forældre og forældretrænere – uden forældrenes support og opbakning ville det slet ikke kunne lade sig gøre.

Valdemar Jensen, bestyrelsesmedlem og repræsentant for Børneafdelingen udtaler

– Børneklubkonceptet harmonerer med og understreger vores commitment til Børneområdet, som er en grundsten i vores klub og basis for de kommende generationers sportslige og sociale succes.

– Så dels er det dejligt for os der har daglig gang på banerne at der er fremgang og udvikling på området, men ligeså vigtigt at det daglige hårde arbejde bliver anerkendt af DBU.

Skrevet af Claus Vandborg
Topfoto af Savas Karakaplan. Portrætfoto af Rasmus Broberg Jespersen af Henrik Wessmann. Portrætfoto af Valdemar Jensen fra arkiv.