B.93 TV er denne gang klar med Finn Christensen (administrerende direktør i B.93 Kontraktfodbold ApS), der gerne vil kvittere for den flotte deltagelse i Fodboldafdelingens tilfredshedsundersøgelse.

 

– Det er meget vigtigt for klubben at takke alle der har været med til at svare på tilfredshedsundersøgelsen. Jeres svar er uvurderlige i vores videre arbejde med at forbedre forholde i Fodboldafdelingen, og vi tager dem meget seriøst, udtaler Finn Christensen.

Her kan du se administrerende direktør i B.93 Kontraktfodbold ApS – og leder af Fodboldafdelingens og B.93 Kontraktfodbold ApS for nyligt nedsatte kommunikationsgruppe – fortælle om undersøgelsen og de næste skridt.

B.93 TV: Finn Christensen fortæller om tilfredshedsundersøgelsens resultater

Se mere B.93 TV

Se B.93 TV arkivet (hele klubben).
Se B.93 TV arkivet (Fodboldafdelingen).
Se B.93 TV med 1. holdet.